פורום סביבה וקיימות אזורית

שנות פעילות: 2009 - 2012

סטטוס:

לא פעילה

בשנים האחרונות גברה ההכרה שהעולם עומד בפתחו של משבר סביבה ואקלים גלובלי שאותותיו כבר ניכרים, וכי יש לפעול בדחיפות כדי למונעו. בישראל הגבירה התנועה הסביבתית את פעילותה, המחקר בנושא התרחב במידה ניכרת, מושג הצדק הסביבתי השתרש, החקיקה הקשורה לסביבה מתרבה ומתקיים דיון ציבורי על קיימות ועל פיתוח בר-קיימא.

אולם למרות הפעילות המבורכת הזאת נדרשים שינויים מרחיקי לכת בחשיבה ובהתנהגות בתחומים אחדים. בייחוד חשוב לפתח גישה ורעיונות חדשים בנושאים של סביבה חוצת גבולות ושל קיימות אזורית ולהרחיבם לשטחים הפלסטיניים, שהם חלק בלתי נפרד מן הסביבה בארץ, וכן לאזור המזרח התיכון והים התיכון כולו. 
לשם כך פיתח מכון ון ליר בירושלים תוכנית עבודה משולבת. להלן הפרויקטים המרכזיים שפעלו במסגרת התוכנית בשנים 2009–2011.
 
• היסטוריה סביבתית 
ראשי הקבוצה: כרמית לובנוב וד"ר דוד שור
 
עניינה של ההיסטוריה הסביבתית בהיסטוריה של יחסי הגומלין בין האנושות לבין הסביבה: כיצד עוצבו תרבויות וחברות על ידי סביבותיהן, וכיצד עיצבו אותן? ומה היה היחס לטבע ולסביבה בחיי הרוח, הפוליטיקה והתרבות האנושית לדורותיה? 
בקבוצת הדיון השתתפו חוקרים ממגוון דיסציפלינות מחקריות ובהן גיאוגרפיה היסטורית, אדריכלות נוף, היסטוריה של ציוויליזציות ימיות, משפט וסביבה, היסטוריה של הרעיונות, היסטוריה חברתית של ארצות האסלאם, גיאומורפולוגיה והשתנות הנוף בישראל. מגוון זה נועד ליצור תשתית תיאורטית ומתודולוגית רחבה לדיון בשאלות שבלב השיח על ההיסטוריה הסביבתית בעולם ולסייע בבחינת הקשרים והזיקות שבין הסביבה להתפתחויות פוליטיות, חברתיות ותרבותיות לאורך ההיסטוריה האנושית בעולם ובאזורנו. 
חומרי הקריאה לקראת כל מפגש ייצגו גישות של חוקרים מובילים בתת-התחומים השונים, כהיסטוריה של יערות, מים, התפתחות התנועה הסביבתית וכדומה. הם שימשו בסיס לדיון בתפיסות למיניהן, במתודולוגיות ובמחלוקות בכל תחום. תשומת לב מיוחדת ניתנה למידת ישימותן של תובנות מן הספרות העולמית בהקשר של ישראל והאזור. 
בשנתה השנייה התמקדה הקבוצה בהיבט של צדק סביבתי, בכותרת "היסטוריה, צדק, סביבה". הקבוצה מתכוונת לחבר מקראה לימודית שתכיל מאמרים חשובים בתחום ותוכל לשמש סטודנטים, חוקרים ומתעניינים מהציבור הרחב. 
 
• ההיסטוריה של המים 
ראשי הקבוצה: פרופ' ערן פייטלסון, ד"ר מיה דואני וד"ר אסף זלצר 
רכזת: שחר שדה
 
המים הם משאב מוגבל וחוצה גבולות מדיניים, ולפיכך תולדות האדם הן מסורת ארוכה של ניהול מערכות מים ומאבקים על השליטה בהם. תחום מחקר ההיסטוריה של המים התפתח בעולם בעשורים האחרונים בלבד. 
קבוצת דיון זו עסקה בהצגת המחקר ההיסטורי שנעשה על מים במרחב הגיאוגרפי של ארץ ישראל ופלסטין ובסימון כיווני מחקר חדשים. היא התמקדה בחקר התקופה המודרנית, החל בראשית המאה התשע-עשרה, כיוון שבה חלו תהליכי שינוי מהירים שהפכו את הזירה המקומית לבעלת חשיבות יוצאת דופן לעומת מדינות אחרות בעולם. 
בקבוצה היו עשרים חברים מתחומי דעת שונים: היסטוריונים, גיאוגרפים, משפטנים, מומחי מים, חוקרי טבע ועוד. תחום מחקר זה הוא רב-תחומי במהותו, וחברי הקבוצה עסקו בסוגיות כגון התפתחות הטכנולוגיה של הובלת המים, חקיקה ומיסוד של השימוש במים, השפעות אידיאולוגיות על אופן ניצול המים ושמורות טבע אקווטיות.
 
• סטודנטים ישראלים ופלסטינים למען קיימות אזורית וסביבה משותפת
רכזות: ד"ר שרה אוסצקי-לזר וניקול הררי 
 
קבוצה של 24 סטודנטים ופעילים סביבתיים – מחציתם ישראלים ומחציתם פלסטינים – נפגשה ללימוד משותף של בעיות סביבתיות הנוגעות לשתי החברות. הקבוצה ערכה סיורים בישראל – באזור הגליל, המשולש והשרון, ובשטח הרשות הפלסטינית – יריחו והסביבה, ושמעה מפי מומחים על בעיות מים, זיהום, מפגעים סביבתיים ועל פרויקטים לשימור הסביבה ולהגנתה. 
תוכנית זו התקיימה בשיתוף עם בית הספר ללימודי הסביבה ע"ש פורטר באוניברסיטת תל-אביב ונתמכה על ידי קרן לאונרד כהן לפיוס, סובלנות ושלום. שניים ממשתתפיה הופיעו בכנס המסכם בנוסח TED וסיפרו על חוויותיהם בתוכנית. 
 
• קבוצת מומחים: סביבה וקיימות אזורית
מנהלת: ד"ר שרה אוסצקי-לזר
רכזת: שחר שדה
 
הקבוצה עסקה בלימוד התיאוריות המרכזיות בתחום הקיימוּת ובדקה את הרלוונטיות שלהן למציאות המקומית והאזורית ואת משמעותן בהקשר זה. בקבוצה היו חברים 25 מומחים מובילים בישראל מדיסציפלינות הקשורות לסביבה ולקיימות, מן האקדמיה ומן הממשל. התקיים דיון מעמיק בדרכים לפיתוח הרעיון של קיימוּת חוצת גבולות ולגיבוש תפיסה מוסכמת בעניין הצרכים והאתגרים בנושא. 
בשנת 2009 קיימה הקבוצה סדרת מפגשים עם מומחים פלסטינים שמטרתה הייתה להרחיב את הדיון ואת שיתוף הפעולה האזורי. הקבוצה שקדה על יצירת חזון סביבתי משותף ועל הכנת הצעות לפרויקטים יישומיים בכל הקשור לסביבה חוצת גבולות – נושאים שעשויים לסייע בתהליך גישור על המחלוקות הפוליטיות והמדיניות.
 
• אנרגיה חלופית חוצת גבולות
מנהל: ד"ר יצחק ברזין 
רכזת: שחר שדה
 
הקבוצה לפיתוח אנרגיה חלופית הייתה פרויקט משותף של מומחים לאנרגיה מישראל, מירדן ומהרשות הפלסטינית, לזיהוי ולאיתור של מקורות אנרגיה חלופית, בדגש על שיתוף פעולה אזורי.
נאספו נתונים משלושה אתרים שבהם נוסתה שיטת כיסוי חממות בפילם דק והפקת אנרגיה זולה בדרך זו. הניסויים נעשו בירדן, בכפר הפלסטיני ביתוניה בגדה המערבית ובכפר קרע בישראל. הנתונים הראו פוטנציאל גבוה לשיפור הגידולים בחממות הללו וכן אפשרות להפיק אנרגיה עודפת על ידי החקלאי המקומי. מאחר שהשלב הבא דורש השקעה כספית גדולה בניסוי מסחרי בקנה מידה גדול, מכון ון ליר בירושלים, בהיותו מוסד ללא כוונת רווח, לא ישתתף בפעילות. 
שיתוף הפעולה בין אנשי מדע וסביבה מישראל, מפלסטין ומירדן היה הדוק, ובכל שלב של הפרויקט התקיימו חילופי מידע, לימוד הדדי, סדנאות ומפגשים אישיים. עם סיום הפרויקט נערך במכון ון ליר בירושלים כינוס מסכם בהשתתפות נציגים של שלוש השותפות. הכינוס נערך בהשראת שיטת TED.