סדנת מחקר: המחשבה הערבית והביקורת התרבותית החדשה – שנות השמונים ואחריהן

שנות פעילות: 2012

סטטוס:

לא פעילה

המחשבה הערבית בשנות השמונים חרגה מהמגמה השלטת של ביקורת עצמית שפשטה במהירות אחרי 1967 וחוללה תפנית מכרעת לעבר דרך שיטתית יותר לבחון מחדש את ההוויה הערבית המודרנית ואת יחסיה עם העבר. אחד הנושאים המרכזיים שעלו לדיון היה הפנייה המטאפיזית ההמונית אל המורשת האסלאמית, התוראת', והציפייה שהסתערות תרבותית זו תביא לגילוי מסגרת ייחוס (אסאלה) תרבותית תקפה ואותנטית, שתוכל בתורה ליצור ממשק הרמוני עם המודרניות, או לבוא במקומה.

 
כתוצאה מכך השתתפו עשרות אינטלקטואלים בדיונים על היחסים הרצויים בין התוראת' (המורשת ההיסטורית), האסאלה (האותנטיות, המסורת) והתג'דיד (התחדשות), וספרים רבים ראו אור. מכלול היצירה החדשני והמקיף של הפילוסוף המרוקאי מחמד עאבד אלג'אברי (1936-2010), והתגובות הלוהטות שעורר, מציגים בצורה הטובה ביותר את החילוף הזה ומגדירים מחדש את חשיבותו. הביקורת החדשה של שנות השמונים, שבהחלט לא היתה עניין של "שיח" גרידא, מצטיינת בהמשכיות רבת משמעות עד ימינו, בעיקר בהקשר האביב הערבי.
 
מטרת הסדנה הייתה לחקור את הרגע האינטלקטואלי הזה ולבחון את היווצרותה של הביקורת התרבותית החדשה שנבעה ממנו. הגדרנו את ההקשר של שנות השמונים ובחנו את הדמויות, כתבי העת, הספרים והכנסים שפעלו ליצירת השלב הביקורתי הזה. עסקנו באינטלקטואלים דוגמת ג'ורג' טראבישי, מחמד ארקון, עבדאללה אלערוי, חסן חנפי, מחמוד אמין אלעאלם ואלג'אברי, וכן ניתחנו דיונים ופולמוס. כמו כן השתדלנו להגיש ניתוח מושגים שתפסו מקום מרכזי בדיוני שנות השמונים, דוגמת התוראת', הנהדה (התחדשות תרבותית) והעלמאניה (חילוניות). בסדנה השתתפו חוקרים מובילים מישראל ומחו"ל.