לימודים לבנטיניים

בבחירה לעסוק ב"לבנט" – כקונספט מחקרי, תרבותי, גיאוגרפי, קונטמפורני – מכון ון ליר בירושלים מנסה להגדיר את המושג מחדש; להסיט את נקודות המבט החיצוניות, השליליות לעתים, שאפיינו אותו לאורך ההיסטוריה וללמוד אותו באופן מחודש מתוך ניסיון לייצר נקודת מוצא אחרת: לבנט שנלמד מתוך האזור עצמו, ולבנט שמכריז על עצמו ככזה. הפרויקטים השונים עוסקים בתודעה הלבנטינית, בתרבויות הים התיכון, ביחסים המורכבים שבין עמי הלבנט וביחסים המורכבים לא פחות של תושבי הלבנט עם האזור עצמו.

אורבניות ים תיכונית

המושג "ים תיכוניות" רווח בניסיון לפענח את התרבות הישראלית משתי זוויות – הן מצד חוקרים וסופרים אשר מציעים להבין את...

יהודי המזרח, שאלת האוריינטליזם ותודעה מודרנית

מה הקשר בין קהילות ישראל במזרח לבין מזרחים בישראל? עד כה התאפיין המחקר האקדמי בשני התחומים בפיצול: חקר התחום הראשון...

משפט ומודרניות: ידע ומחשבה בין מזרח למערב

בצד התגליות המדעיות היו המשפט והמחשבה המשפטית רכיבים חשובים בפיתוח תמונת העולם המודרנית. הידע המשפטי והמחשבה המשפטית...