קהילות: דת, לאום וזיכרון פוליטי

הקהילה, כקבוצה אנושית החולקת ומדמיינת תכונות משותפות, היא אחת מנקודות ההזדהות המרכזיות של בני האדם. הפרט הנמצא בתוכה מגדיר את עצמו פעמים רבות ביחס אליה, וחברי קהילה "מבינים" את עצמם ביחס לקהילות אחרות. בשל סיבות אלו, ובשל משקלה החברתי והפוליטי של הקהילה, אם דתית, אם עדתית ואם לאומית, החליט מכון ון ליר בירושלים להקדיש אשכול פעילות מרכזי למחקרים ולדיונים העוסקים בקהילות ברחבי הים התיכון. פעילויות אלו מתמקדות באופן שבו נבנו הקהילות ובתפקידן בשינויים ובהתפתחויות באזורנו, כמו גם בדרך שבה הן הִבנו את תפיסתנו את האזור.

החלוקה וחלופותיה

נדמה שחלוקה טריטוריאלית היא בעבור רבים הפתרון היעיל ביותר לסכסוכים לאומיים ואתניים. כראיה אפשר להביא מספר רב של...

חברות נוצריות עכשוויות בארץ הקודש

באוניברסיטאות בישראל יש מסורת רבת שנים של מחקר העוסק בתיאולוגיה ובהיסטוריה נוצרית, ואולם הנצרות העכשווית במרחב המוכר...

מנגנוני שליטה והדרה של אליטות בעולם הערבי

גל המהפכות בעולם הערבי מעורר תמיהות באשר למידת הצלחתן של האליטות השולטות בו להתמודד עם האתגרים החברתיים והכלכליים...

טרנספורמציות דתיות בקרב הפלסטינים אזרחי ישראל

ביחסה של החברה הערבית בישראל כלפי דתיות וחילון ניכרת תנועת מטוטלת, אך תמורות אלו טרם זכו למחקר אקדמי מקיף. קבוצת...

הציונות והאימפריות

מטרתה העיקרית של הקבוצה היא "להחזיר את האימפריות" אל תוך הדיון בציונות ולחלץ אותו מנרטיב של היסטוריה ייחודית הכלואה...