הפורום ללימודי תורכיה בת זמננו

מנהלת הפורום: ד"ר צמרת לוי-דפני

 

ההתמקדות בתורכיה כאחת ממדינות הים התיכון, ובתקופה המודרנית, נובעת מהרצון לקדם מחקר חלוצי בנושא בישראל. בעוד המחקר ההיסטורי בארץ על האימפריה העותמאנית מתקדם וראוי, נראה שהמומחיות בנושא המדינה התורכית המודרנית נדחקת באופן יחסי לקרן זווית. אי לכך ריכזנו במכון קבוצה של חוקרים בכירים וצעירים העוסקים בנושא זה מתוך תקווה לייצר ידע מחקרי וציבורי על מדינה מרכזית באזורנו – מבחינה כלכלית, פוליטית וצבאית – שלהערכתנו אינה מקבלת את תשומת הלב האקדמית הראויה. בכך הופך ון ליר לאחת האכסניות היחידות בארץ שבה מתקיים מחקר היסטורי, סוציולוגי ותיאורטי של החברה התורכית מתחילת המאה העשרים. 

 

חברי הפורום, המגיעים ממגוון דיסציפלינות, מציגים את עבודותיהם אחת לחודש מתוך כוונה לגבש סדר יום מחקרי משותף שמטרתו לבחון מחדש את תורכיה בת זמננו. לפורום מוזמנים חוקרים מן הארץ ומן העולם העוסקים בתורכיה המודרנית, ובמפגשים אלו הם מציגים לפני חברי הפורום את עבודותיהם ונותנים לסטודנטים המשתתפים בפורום משוב על מחקריהם. נושאי הדיון בפורום הם: תהליכי הדתה וחילון, השפעת תהליך האיחוד עם אירופה, גלובליזציה בתורכיה, סוכני שימור ושינוי בתורכיה כיום, יחסי תורכיה–ישראל והפרויקט הציבילטורי התורכי ועוד.

פרויקט הדיאספורה התורכית

הפרויקט שם לו למטרה לנתח את הגורמים המרכיבים את הזהות הספרדית הישראלית בהקשרים לאומיים על ידי לימוד המקרה של...

Pages