דיאלוגים אזוריים

בצל הסכסוך הפוליטי המתמשך בין ישראל לעולם הערבי בכלל, והסכסוך הישראלי-פלסטיני בפרט, רואה מכון ון ליר בירושלים חשיבות עליונה בניסיון ליצור דיאלוג בין ישראל לשכניה ובקידומו. הואיל וכך שוקד המכון על יצירת שותפויות עם ארגונים ועם חוקרים מרחבי המזרח התיכון, ובעיקר עם שותפים ערבים פלסטינים. מיזמים אלו נועדו להניע דיון בסוגיות עכשוויות הנוגעות לישראל והמזרח התיכון ולקדם שוויון וקיום משותף בתוך ישראל בין אזרחיה היהודים והערבים. למרות הקשיים הפוליטיים המכון שואף להבטיח מחקר ופעילויות עצמאיות, אמיצות וביקורתיות בתחומים אלו.

פורום סביבה וקיימות אזורית

בשנים האחרונות גברה ההכרה שהעולם עומד בפתחו של משבר סביבה ואקלים גלובלי שאותותיו כבר ניכרים, וכי יש לפעול בדחיפות...

עיתונאים מקדמים זכויות אדם: השיח על  זכויות האדם ואתגר ייצוג "האחר" בתקשורת

הפרויקט "עיתונאים מקדמים זכויות אדם" התקיים במכון בשנת 2012 וכלל סדרה של דיונים והרצאות בנושא התקשורת הישראלית ושיח...

ישראל שוויונית? מדיבורים לאסטרטגיה

מדינת ישראל מאופיינת ברמה גבוהה של אי-שוויון בין פרטים השייכים לקבוצות חברתיות שונות. מצב זה כולל אי-שוויון בהשכלה,...

אופק לתקשורת הערבית: פרויקט ון ליר אעלאם לתקשורת

ברבים מהעיתונים בעולם הערבי קיים מדור יומי או שבועי בשם "איסראיליאת" (...

הטיה בתקשורת: פרויקט על הסיקור העיתונאי (טורקיה–ישראל)

סדנאות בין-לאומיות לעיתונאים תורכים וישראלים: חלק א

הפורום ללימודי תורכיה בת זמננו במכון ון...