קידום תרבות הקריאה לילדים בחברה הפלסטינית בישראל "אום אל-פחם קוראת": גישה מוניציפלית הוליסטית לקידום קריאת ספרים לילדים

שנות פעילות: 2011 - 2014

סטטוס:

פעילה
משתתפים: 

פרופ' מרגלית זיו, המנהלת האקדמית של מרכז בידאיאת במכללת אלקאסמי

היפא סבאג, מכון ון ליר בירושלים

ד"ר מחמוד זוהדי, ראש אגף החינוך בעיריית אום אל-פחם

 

חברות הצוות המוביל של התוכנית:

הנא עויסאת, פולה מחאג'נה, אריג' מסארוה, שירין מחאמיד, לילא טמיש, מייסון מחאג'נה ואסלאם אג'ברייה

מחקרים ברחבי העולם הוכיחו כי קריאת ספרים לילדים החל בגיל הרך משפיעה על התפתחות השפה והאוריינות, תורמת להתפתחותם החברתית–רגשית של הילדים ואפילו על הישגיהם העתידיים בבית הספר.

קריאה לילדים היא תופעה שכיחה ברוב המשפחות היהודיות בישראל, אך בחברה הפלסטינית בישראל תרבות זו מפותחת פחות. בחברה זו המודעות לחשיבות הקריאה נמוכה יותר, הגישה לספרים איכותיים מוגבלת ויש מחסור בחומרי הדרכה נאותים מבחינה לשונית ותרבותית לאנשי מקצוע והורים. הבדל זה בין שתי החברות תורם לפער הגדול בהישגים הלימודיים בין הילדים היהודים לילדים הערבים.

כדי לחולל שינוי עמוק ורחב בתרבות הקריאה ובהרגלי הקריאה אצל ילדי החברה הערבית ולצמצם את הפערים בין ילדים יהודים לילדים ערבים בגיל טרום-בית-הספר חשוב לתמוך במאמצים שמשקיע משרד החינוך בגנים ובבתי הספר, באמצעות תוכניות קהילתיות-עירוניות אקס-קוריקוליות. התוכנית "אום אל-פחם קוראת" נועדה להשיג את המטרות האלה.

התוכנית החלה לפעול בשנת 2012 ומתוכננת להימשך עד 2016. שיתוף הפעולה הייחודי בין מכון ון ליר בירושלים, עיריית אום אל-פחם, בידאיאת – המרכז לגיל הרך במכללה האקדמית לחינוך אלקאסמי ומשרד החינוך נועד ליצור מודל קהילתי-עירוני לקידום תרבות קריאת הספרים, שאותו יוכלו לאמץ רשויות מקומיות ערביות נוספות. מטרות התוכנית הן ליצור הנהגה ארגונית ומקצועית בעלת מחויבות וידע לקידום הקריאה עם ילדים; להעמיק בקרב אנשי מקצוע והורים את המודעות לחשיבותה של קריאת ספרים לילדים ולהעשיר את הידע שלהם בדבר השיטות לקריאת ספרים של הורים עם ילדים; להגדיל את נגישות המשפחות לספרי איכות; לעודד ולחזק את קריאת הספרים לילדים כנוהג שגרתי בגנים ובבתי המשפחות; ולפתח חומרי לימוד והדרכה נאותים מבחינה תרבותית על קריאת ספרים לילדים.

כדי להשיג את היעדים הללו נערכו בשנתיים הראשונות של התוכנית קורסים וסדנאות לאנשי מקצוע בין-תחומיים מובילים, לפעילים בקהילה, לגננות, לסייעות, למטפלות ולהורים. הקורסים התמקדו בהעמקת הבנתם של המשתתפים לגבי חשיבות קריאת ספרים לילדים ובהצגת העקרונות והשיטות לקריאה משותפת. ספרים איכותיים נרכשו לבתי ספר ולספריות עירוניות. אורגנו אירועים קהילתיים שהתמקדו בפעילויות של קריאת ספרים. נערך קורס ייחודי לאנשי מקצוע ולפעילים בקהילה ובמהלכו הם יזמו פרויקטים של קריאת ספרים. בתוך שנתיים מתוכנן לקום באום אל-פחם מרכז קהילתי לקריאת ספרים שיקיים פעילויות קהילתיות הקשורות בקריאה ויספק הדרכה לאנשי מקצוע ולהורים.

 

התוכנית פותחה ופועלת בשיתוף קרן ברנרד ון ליר וקרן רוברט בוש ובתמיכתן.