השתלמות מורים במחקר: חינוך מורים חושבים

שנות פעילות: 2012

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

רבקה אשל, אלן ישי, אהוד עמיחי, ורד צדוק, אלי שלו

פיתוח מקצועי של מורים מתמקד כיום בהוראת המקצוע ובהקניית כלים פדגוגיים. ואולם אנו סבורים שבמסגרת הקידום המקצועי של המורה יש לעודדו להשתתף בעריכת מחקרים בחינוך, ואף להוביל פרויקטים כאלה, ולעשותו מעורה במחקר חינוכי עדכני. לנוכח זאת מטרת ההשתלמות היא לערב מורים בעריכת מחקרים בחינוך, ללמדם להשתמש בתוצאות המחקר ולקיים מרחב שבו יוכלו להשמיע את קולם.

ההשתלמות תערוך היכרות בסיסית עם העקרונות והפרקטיקות של מתודולוגיית המחקר האיכותנית במדעי החברה. תהליך זה יתנהל מנקודת המבט של שתי פרדיגמות מרכזיות: הביקורתית והפרשנית-קונסטרוקטיביסטית. בשיאו של התהליך יערכו המשתתפים מחקר על נושא חינוכי כלשהו. הם יתבקשו לאסוף נתונים, לפרש את הממצאים ולגבש מסקנות, אגב פיתוח מודעות למקומם בתהליך המחקר ובחינה ביקורתית של הידע שהופק בו.