השתלמות מורים: חינוך חברתי בלמידה פעילה למחנכים בבית הספר במזרח ירושלים

שנות פעילות: 2004 - 2009

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

מרצים: ד"ר ח'אלד אבו עסבה, ג'מיל אבראהים, פרופ' עזיז חידר, ספא טמיש, ד"ר שפיק מסאלחה

במהלך השנים השתתפו כ-150 מורים מכ-20 בתי ספר פלסטיניים ממזרח ירושלים.

ההשתלמות נועדה לתת בידי מחנכים כלים ותכנים להתמודדות יעילה עם שעת המחנך. לשם כך דנו משתתפיה בתפקיד המורה כמחנך, למדו את עקרונות ההוראה הפעילה ובנו מערכי שיעור. אלה היו כמה מנושאי הלמידה: דינמיקה קבוצתית, תפקיד בית הספר בהקניית מיומנות וכישורי חיים לתלמידים, תפקיד המורה כמחנך ומטרות שיעורי החברה, חינוך חברתי וגישות הוראה פעלתניות והתנסות חווייתית בלמידה פעילה, הדרכה להכנת שיעורי חברה על פי המתודה של למידה פעילה ופיתוח מערכי שיעורים וכתיבת קובץ הפעלות. 

ההשתלמות הניבה חוברות הפעלה ומערכי שיעורים שנכתבו על ידי המורים המשתתפים בתמיכת צוות מכון ון ליר, בנושאים כגון נשירה מבתי ספר, נישואים מוקדמים, אלימות בקרב בני נוער, תקשורת לא אלימה, מעורבות והתנדבות חברתית, המורשת הפלסטינית, זהות ושייכות וניהול זמן. נוסף על כך נערך מחקר הערכה שעסק בחינוך חברתי במתודה של למידה פעילה בבתי ספר במזרח ירושלים. המחקר עתיד להתפרסם בזמן הקרוב.