יחד לומדים על השואה

שנות פעילות: 2007 - 2010

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

מנחים: מיכל לוין וסאיד תלי

יועץ אקדמי ועורך שותף: ד"ר עמוס גולדברג

עורך שותף: ד"ר בשיר בשיר 

יועצים נוספים: פרופ' מוניק איקמן, יורן בומה, ד"ר מיה כהנוב ופרופ' דן ענבר
 
השתתפו 13 אנשי חינוך, רובם מורים לאזרחות או להיסטוריה.

השואה, כנושא שנלמד, נחקר ונדון בספרה הציבורית, מעצבת את הזהות האזרחית בישראל, ויש לה השפעה מכרעת על הזירה האזרחית הישראלית. הואיל וכך מן הראוי שתשמש נושא לדיון בין כל אזרחי המדינה ובכלל זה – ואולי בעיקר – בין פלסטינים ליהודים אזרחי ישראל. 

התוכנית ביקשה להפוך את השואה לנושא לדיון במפגשים בין יהודים לפלסטינים אזרחי ישראל, מתוך בניית מתווה היוצר תנאים שיאפשרו דו-שיח בעניין על מגוון הקשריו בשתי החברות. נקודת המוצא של הקבוצה הייתה לקיים דיון אזרחי באירוע פוליטי שבמרכז התודעה הישראלית והמערבית ולהבין את הרלוונטיות שלו למציאות החיים הישראלית – של יהודים ופלסטינים כאחד. במסגרת התוכנית נערכו מפגשי למידה בהשתתפות אנשי חינוך יהודים ופלסטינים אזרחי המדינה בנושא השואה, משמעותו והשלכותיו על שני הצדדים. 

בעקבות המפגשים נכתב הדוח המחקרי "אפשרויות וחסמים בדיאלוג בין חברי קבוצות בקונפליקט: מחקר על קבוצות לימוד משותפות של אנשי חינוך יהודים וערבים שהתקיימו במכון ון ליר ועסקו בנושאים שבלב הסכסוך". נוסף על כך בימים אלו מסתיימת כתיבת הספר הרהורים על זיכרון טראומה ולאומיות בישראל (אסופת מאמרים) שמתייחס לעבודת הקבוצה ולנושאים שעלו בה ומבקש לתרום לדיון החינוכי בתחום הוראת השואה. הספר נכתב בידי פלסטינים ויהודים אזרחי ישראל ומשקף מגוון רחב של דעות משני הצדדים.