ירושלים שלי, שלך ושלנו: השתלמות בנושא הפסיפס האנושי בירושלים

שנות פעילות: 2008 - 2009

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

מנחים נוספים: ד"ר חן ברם, מוחמד ג'ודה ומיכל לוין

יועץ אקדמי: פרופ' דן ענבר

השתתפו 35 מורים ישראלים ופלסטינים מבתי ספר יסודיים ועל יסודיים תושבי מערב ומזרח העיר ירושלים.
 

ירושלים היא עיר ייחודית הממלאת היסטורית תפקיד מרכזי בשלוש הדתות. בעת החדשה מתאפיינת העיר בהרכב אוכלוסייה רב-דתי, עדתי ולאומי ובריבוי סתירות ומתחים בין תושביה. מכון ון ליר בשיתוף עם עיריית ירושלים קיים השתלמות שהפגישה מורים ירושלמים – יהודים וערבים – עם ההתפתחויות והשינויים שחלו בירושלים בשנים האחרונות, אגב לימוד משותף, דיאלוג ודיון בדילמות עירוניות המעסיקות את האוכלוסייה היהודית והאוכלוסייה הפלסטינית. 

תוכנית ההשתלמות כללה סיורים באתרים, במוסדות ובשכונות, פגישות עם נציגים מהקהילות השונות, הדרכות, הרצאות ודיונים בין חברי הקבוצה בנושאים שנלמדו. המטרות המרכזיות של ההשתלמות היו היכרות עם הקהילות וקבוצות האוכלוסייה בעיר; ליבון ערכים והשקפות באשר "לאחר" שבקבוצה ובחברה הירושלמית; וחיזוק רגש ההערכה והכבוד אצל המשתתפים לעושר התרבותי, הלשוני הקיים בירושלים. 

ההשתלמות הניבה מערכי שיעורים שנכתבו בידי המורים המשתתפים בתמיכת צוות מכון ון ליר, בנושאים האלה: ירושלים בשירה העברית והערבית; גדר ההפרדה או גדר בטחון?; מעמד העיר ירושלים בשלוש הדתות; מבט על העיר העתיקה; על עוני ומעורבות חברתית: ירושלים בראי ההיסטוריה; "קדושת ירושלים": מעיר מפוצלת לעיר אוניברסאלית ועוד. נוסף על כך נכתב דוח מחקרי: "אפשרויות וחסמים בדיאלוג בין חברי קבוצות בקונפליקט: מחקר על קבוצות לימוד משותפות של אנשי חינוך יהודים וערבים שהתקיימו במכון ון ליר ועסקו בנושאים שבלב הסכסוך".