השתלמות מורים: יהדות ודמוקרטיה

שנות פעילות: 2008 - 2011

סטטוס:

לא פעילה

מנחים: דובי ברק ויוחאי עמרם

יועץ אקדמי: ד"ר שלמה פישר 

 

מדינת ישראל הוקמה כמדינה יהודית ודמוקרטית. ואולם, יהדות ודמוקרטיה הם שני שדות ערכיים שביניהם  שורר מתח שיש להכיר בו ולדון בו, בייחוד בתחום החינוך, וזאת  על מנת שנוכל להצמיח אזרחים תורמים ופעילים בתרבותם ובחברה שבה הם חיים.

מטרת הפרויקט הייתה לשלב את ערכי היהדות והדמוקרטיה במעשה החינוכי – למשל במסגרת הוראת מקצועות שונים, בחינוך הלא פורמלי, באמצעות האקלים הבית ספרי ועוד. בתחילת ההשתלמות ביססו המורים את הידע שלהם הן ביהדות והן בדמוקרטיה, ולאחר מכן רכשו כלים להנחיית עמיתים. שאיפתנו הייתה שבוגרי ההשתלמות יחלו להנחות מורים עמיתים בבית ספרם באופנים שונים של שילוב ערכי היהדות והדמוקרטיה בעבודתם החינוכית. ההשתלמות כללה לימוד יהדות ודמוקרטיה, היכרות עם טקסטים בתחומים אלו והנגשתם; התנסות בהוראה בכיתה תוך כדי העלאת נושאים וערכים יהודיים ודמוקרטיים, ולאחר מכן דיווח על ההתנסות ועיבודהּ בכיתה; תכנון פעולה בבית הספר, כגון הנחיית מורי השכבה, הנחיית מורי המקצוע, קידום פעילות לא פורמלית בבית הספר וכדומה. לאחר ההשתלמות התנסו המורים בפעילות בבית הספר בעזרת הנחיה אישית של מנחי התוכנית.