כנס SHARE - סקר הבריאות, ההזדקנות והפרישה בישראל

יום רביעי 17/10/12, 09:00 עד 16:45

סקר הבריאות, ההזדקנות והפרישה באירופה SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) הוא סקר מעקב אחר בני 50 ומעלה הנערך ב-15 מדינות באירופה ובישראל.  הכנס יוקדש להצגת הממצאים הראשונים של המעקב אחר מצבם של בני 50 ומעלה בישראל בתחומי החיים השונים על בסיס הנתונים שנאספו בשני הגלים הראשונים בשנים 2005/6 ו-2009/10.

בשיתוף המרכז לחקר הזקנה, האוניברסיטה העברית בירושלים. 

מושבים