פיתוח חשיבה אסטרטגית ועיצוב מדיניות בקרב בכירי משרד החינוך 

שנות פעילות: 2012 - 2018

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

השתתפו בכירי הנהלת המנהל להכשרה ולפיתוח מקצועי של עובדי הוראה ומפקחים בכירים במשרד החינוך: ד"ר עודד אבישר, ברכה אדלשטיין, דוד אדרי, ד"ר אורית אבידוב, דוד בוסקילה, ורדה בורובסקי, נח גרינפלד, ד"ר שרה זילברשטרום, ד"ר כמאל חוואלד, יוסף חמדאן, משה מאיר, ד"ר דיצה משכית, גילה נגר, אילנה רוזנברג, מוטי רוזנר, לילי רוסו, לאה ריימן, חנה שטיינברג, ד"ר יהודה שוורץ, ד"ר אורנה ש"ץ אופנהיימר, רחל שרוני.

מנחת הקבוצה: ד"ר נעה אפלויג

 

יועץ אקדמי: פרופ' דן ענבר 

 

עומס העבודה המתמיד במשרד החינוך אינו מאפשר לאנשיו להתפנות ללימוד והעמקה בסוגיות החשובות לו. מתוך ניסיון לתת מענה לבעיה זו, ובהמשך לכנס ון ליר לחינוך 2009, הוקם פרויקט זה. מטרתו הייתה לטפח בקרב צמרת משרד החינוך ובעלי תפקידים אחרים חשיבה אסטרטגית שתקנה להם כלים לגיבוש מדיניות חינוך מסודרת ואיכותית. 

הפרויקט פעל בשנת 2012 תוך שיתוף פעולה מתמיד עם ראשי משרד החינוך. במסגרת הפרויקט התקיימה סדנה ייעודית לפיתוח מקצועי של צוות המינהל להכשרה ופיתוח מקצועי של עובדי הוראה ולאנשי פיקוח בכירים במשרד החינוך. תקוותנו שסדנה זו סייעה להתחלת ביסוסהּ של חשיבה אסטרטגית בקרב צמרת מערכת החינוך בישראל ותרמה לקידומו של דיון מושכל ומקצועי יותר בעיצוב מדיניות החינוך בישראל.