רשויות מקומיות ומשרד החינוך – בין אמון לרגולציה

שנות פעילות: 2012 - 2013

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

השתתפו ראשי ערים ומנהלי מחלקות חינוך ברשויות מקומיות ובמועצות אזוריות: נביה אבו-סאלח, חי אדיב, תמי אייזנמן, אתי אלוני, אשל ארמוני, רחל אשל, יוסי בייר, אבי בן חמו, דורית בן יהודה, סמיה בסון, דני בר גיורא, לינה בר סלע, אריה ברוידא, ד"ר דרורי גניאל, נורית הרמן-אלמוזנינו, ד"ר מחמוד זהדי, נחום חופרי, אילנה טורק, אילן טל ניר, מרדכי כהן, דפנה לב, רוית מזרחי-שטלמן, מיכל נגרי הירש, ד"ר סולי נתן, דורון סקל, סמי עטר, יצחק (איזי) ענבר, ארז פודמסקי-שקד, הרב שי פירון, איתן פלדי, ד"ר רותי פרנקל, חינה קורן, אבי קמינסקי, דב רקוביץ, דניאלה שופן, פלורה שושן, חיה שיטאי, ד"ר אורנה שמחון.

יועצים אקדמיים: פרופ' דן ענבר, פרופ' עמי וולנסקי וד"ר ישי בלנק

 
תהליכי ההפרטה והדמוקרטיזציה במערכת החינוך מעמידים את הרשויות המקומיות במוקד העשייה החינוכית, אולם ההסדרים המבניים הקיימים אינם משקפים בהכרח את המגמה הזאת. בעקבות כך התעורר הצורך לבחון את הקשר בין הרשויות המקומיות למשרד החינוך בהיבטים של רגולציה ואמון ולהציע מתווי פעולה חלופיים. 
 
בקבוצה היו חברים מנהלי מחלקות חינוך ברשויות מקומיות, ראשי ערים ואנשי אקדמיה. מטרתה הייתה לגבש מודלים של עבודה, לדון ביתרונותיהם ובחסרונותיהם ולהפיק נייר מדיניות שישמש בסיס לדיון אסטרטגי וקבלת החלטות בנושא.