ישראל שוויונית? מדיבורים לאסטרטגיה

שנות פעילות: 2012 - 2016

סטטוס:

פעילה

מדינת ישראל מאופיינת ברמה גבוהה של אי-שוויון בין פרטים השייכים לקבוצות חברתיות שונות. מצב זה כולל אי-שוויון בהשכלה, בבעלות על משאבים כלכליים, בשכר, בנגישות לבעלות על קרקע, בהשקעת המדינה, באפשרויות למוביליות חברתית ועוד. אי-שוויון זה נידון רבות, בשיח הציבורי והאקדמי, אולם לצד ההכרה באי-השוויון, אזרחים רבים במדינה תומכים בחלק מהפעולות שגורמות לו, ואף לוקחים חלק בביצועם.
לצד אי-השוויון החומרי קיים בישראל גם אי-שוויון סמלי-זהותי: הילידות שגולמה בדמותו של ה"צבר" (שמייצג את הגבר היהודי האנטי-גלותי החילוני ממוצא אירופי) הובנתה כאידיאל נכסף, ומולו הוצבו הערביות, הנשיות, הדתיות והגלותיות כאחר של אותו אידיאל. רבים מהחוקרים  סבורים כי קיים קשר הדוק בין אי-השוויון הזהותי לבין אי-השוויון הכלכלי.

 

נקודת המוצא הזו מנחה את משתתפי קבוצת הדיון והמחקר "ישראל שוויונית" שתתכנס החל מאוקטובר 2012 על מנת להציע אסטרטגיות פעולה ליצירת ישראל שוויונית יותר. הקבוצה מורכבת מגברים ונשים בעלי השפעה והיסטוריה של עשייה, המגיעים מקבוצות חברתיות שונות. מטרת הקבוצה לדון בשאלת השוויון ואי-השוויון בישראל מנקודות מבט מגוונות ולגבש אסטרטגיות פעולה שעשויות להוביל לישראל שוויונית יותר. 
הפעילות מתקיימת בחסות קבוצת המחקר הבריטית Oxford Research Group (ORG) בעלת הניסיון בקיום קבוצות חשיבה דומות, בנושאים חברתיים ופוליטיים, באירופה וברחבי המזרח התיכון.