עיתונאים מקדמים זכויות אדם: השיח על זכויות האדם ואתגר ייצוג "האחר" בתקשורת

שנות פעילות: 2012

סטטוס:

לא פעילה

הפרויקט "עיתונאים מקדמים זכויות אדם" התקיים במכון בשנת 2012 וכלל סדרה של דיונים והרצאות בנושא התקשורת הישראלית ושיח זכויות האדם בה. הפעילות התקיימה ביוזמת מרכז אעלאם – מרכז התקשורת לקהילה הערבית הפלסטינית בישראל, ובשיתוף עם מכון ון ליר בירושלים ועם איגוד העיתונאים בירושלים. בדיונים השתתפה קבוצה של 15 עיתונאים ממגוון כלי התקשורת הישראלית. בין היתר נדונו הנושאים: המקורות הרעיוניים והמשפטיים של הזכויות הטבעיות, התפתחות שיח זכויות האדם בעשורים האחרונים, הזכות לכבוד ולייצוג הולם בתקשורת וזכויות אדם במשפט הבין-לאומי.