שיח טיפולי, אי-שוויון וגבולות לאומיים

שנות פעילות: 2006 - 2009

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

פרופ' אווה אילוז, פרופ' אייל בן-ארי, גילי כ"ץ, ד"ר גל לוי, ד"ר עדנה לומסקי-פדר, ד"ר דליה מרקוביץ, ד"ר יצחק ספורטא, ד"ר הללי פינסון, גליה פלוטקין, יריב פניגר, קרן פרידמן, רינה צור, ד"ר דני קפלן, עופר קציר, ד"ר תמי רזי, גילי תמיר

המונח "שיח טיפולי" מתייחס למגוון גישות מדעיות ומקצועיות בתחומים שונים הנגזרות מעולם המושגים של הפסיכולוגיה והפסיכיאטריה המודרניות. השיח הטיפולי הפך בשנים האחרונות למושא מחקר מרכזי בסוציולוגיה, באנתרופולוגיה ובלימודי תרבות בעולם. בהקשר הישראלי, השיח הטיפולי שימש, ועודנו משמש, התשתית המדעית למדיניות הרווחת בתחומי ההגירה, החינוך, הצבא, הרווחה והעבודה. נוסף על כך, לשיח הטיפולי בישראל השפעה הולכת וגוברת על הגדרת גבולות קולקטיביים של סבל חברתי ועל ניהול לאומי של טראומה לנוכח הסכסוך האלים והמתמשך באזור.

קבוצת המחקר ביקשה לבחון את מופעיו של השיח הטיפולי בישראל במגוון זירות ואתרים. ברמת המקרו חברי הקבוצה התייחסו במחקריהם להשפעה שיש לשיח הטיפולי על תהליכי ריבוד ואי-שוויון בישראל; ברמת המיקרו נבחנו אתרים ספציפיים – הפרשנות שנותנים לו שחקנים חברתיים שונים (אנשי מקצוע ומקבלי שירות), והשימוש המגוון שהם עושים בו להבניית אסטרטגיות הפעולה שלהם ולמתן פשר ומשמעות לחייהם.

השתתפו בקבוצה חוקרים בכירים וזוטרים ממגוון תחומים אקדמיים: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, חינוך, ניהול, מדע המדינה, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית והיסטוריה.