חינוך אזרחי בישראל

שנות פעילות: 2005 - 2008

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

פרופ' חנן אלכסנדר, ד"ר אימאן אגברייה, גל אריאלי, חגית גור, חגית הרטף, ד"ר הלל וורמן, ד"ר גל לוי, מיכל מור, ד"ר מוחמד מסאלחה, ד"ר קלרה סבג; ד"ר יעל עופרים; ד"ר הללי פינסון

במהלך שני העשורים האחרונים אנו עדים לפריחה של תוכניות רבות במערכת החינוך הישראלית שאפשר להגדירן תוכניות לחינוך אזרחי. כחלק מן העשייה החינוכית המגוונת בתחום זה חלו שינויים רבים גם בתוכנית הלימודים הרשמית לאזרחות. עם זאת, ועל אף מרכזיותה של סוגיית האזרחות בחברה הישראלית, טרם התפתח דיון אקדמי-מחקרי נרחב העוסק בחינוך אזרחי בישראל.

קבוצת המחקר הוקמה כדי למלא חסר זה. מטרתה העיקרית הייתה להרחיב את המסגרות המושגיות הרווחות במחקר העוסק בחינוך לאזרחות בישראל ולהציע מחקר אמפירי בתחום. החוקרים שהשתתפו בקבוצה היו מכמה דיסציפלינות מחקריות: הסוציולוגיה של החינוך, תוכניות הלימודים, הפילוסופיה של החינוך ומדעי המדינה.

הקבוצה ערכה מחקר רחב היקף בקרב גננות/ים ומורות/ים מן המגזר הממלכתי, הממלכתי-דתי והערבי. מטרת המחקר הייתה למפות את התפיסות ואת הפרקטיקות הרווחות בנוגע לאופיו וליעדיו של החינוך לאזרחות ולאופן שבו קבוצות אלה תופסות את תפקידן בהקשר זה. המחקר שילב שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות.