מוסר, גוף, חברה

שיח   |   מוסר   |   גוף   |   השתקה   |   דיכוי   |   סוציולוגיה   |   חברה ותרבות
שנות פעילות: 2006 - 2009

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

פרופ' אווה אילוז, ד"ר חגי בועז, ד"ר סיגל גולדין, ד"ר יעל השילוני-דולב, נגה ויינר, פרופ' חיים חזן, ד"ר יובל יונאי, ד"ר ניצה ינאי, ד"ר טל כוכבי, פרופ' תמר כתריאל, כנרת להד, עו"ד אפרת נחמני, ד"ר אילנה סילבר, ד"ר מנואלה קונסוני, ד"ר יופי תירוש

שתי עמדות מוצא הנחו קבוצה בין-תחומית זו. על פי האחת, "מוסר" – הן כנקודת מבט של מחויבות כלפי אחרים, הן כנגזרת של השתקות ושל יחסי דיכוי והן כממד אוטונומי של המציאות החברתית – הוא אחד הרבדים המרכזיים בחיים החברתיים. ואולם, מנקודת מבטם של חוקרי חברה ותרבות, הקשרים בין "החיים החברתיים" לבין "החיים המוסריים" לא זכו לתשומת לב מספקת כמושא להמשגה ולמחקר אמפירי השוואתי. עמדת המוצא האחרת רואה בגוף האנושי אובייקט מרכזי בשיח המוסרי ומוקד של מאבקים ומתחים פוליטיים, ובד בבד מדיום מכריע שדרכו אנו חווים ויוצרים את החיים החברתיים. עם זאת אף על פי שבשנים האחרונות אנו עדים להתעניינות גוברת בהיבטים המקרו-תיאורטיים של "הגוף" מצד אחד ושל "סוציולוגיה של המוסר" מצד אחר, מעט מאוד מחקרים עסקו בבחינה אמפירית של הזיקות בין שני התחומים האלה ושל הזירות החברתיות שבהן הן מתקיימות. הקבוצה ביקשה לחקור את הזיקות שבין השיח המוסרי לסוגיו לבין הממד הגופני של החיים החברתיים.

בינואר 2009 התקיימה סדנה בין-לאומית שכותרתה: Body, Moral Discourses and Society: Theoretical and Implemental Issues. בסדנה השתתפו חברי הקבוצה ושלושה אורחים מחו"ל: פרופ' כריס שילינג מאוניברסיטת קנט, פרופ' אביגייל סוגי מאוניברסיטת UCLA, וד"ר ניל קורטיס מאוניברסיטת נוטינגהם.