דת, מדינה ומגדר

שנות פעילות: 2001 - 2006

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

פרופ' תמר אלאור, שמוליק בכר, ד"ר לורן בסון, ד"ר רות ברזילי לומברוזו, ד"ר דפנה הקר, פרופ' חנה הרצוג , פרופ' חיים וקסמן, ד"ר יעקב ידגר, ד"ר תגריד יחיא יונס, ד"ר נסים ליאון, ד"ר מאיר ליטבק, ד"ר ענת לפידות-פירילה, ד"ר חמוטל צמיר, ד"ר יעל שנקר

מדינה ודת נתפסות כשתי מערכות המציעות עקרונות ארגון אלטרנטיביים מתחרים להסדרת יחסים חברתיים ותרבותיים. נהוג לשרטט את הקו המפריד המרכזי שבין שתי מערכות אלה סביב הנחות היסוד השונות שיש למדינה ולדת בדבר מקור הריבונות שהיא מקור הסמכות והלגיטימציה להסדרים החברתיים-פוליטיים.

תהליך גיבושה של המדינה המודרנית מאופיין בספרות בסדרה של תהליכי בידול, המלווים בדיון פוליטי ואינטלקטואלי בדבר הצורך של הקולקטיב לקבל את עול הריבונות המוחלטת של המדינה. הריבונות על שטח מסוים ועל אוכלוסייה מסוימת הופכת את המדינה לסמכות סוציו-פוליטית עליונה, תחילה לגבי כל נתין ומאוחר יותר לגבי כל אזרח. בכך הופכת הריבונות למצב מדינתי א-פריורי. אי לכך מקורות אלטרנטיביים הטוענים לסמכות – למשל הדת – נתפסים כעומדים במתח ו/או בתחרות עם המדינה.

בשנים 2001–2005 התקיימה במכון סדנה שבה השתתפו חוקרים בכירים וצעירים ועסקה במפגש המשולש שבין דת, מגדר ופוליטיקה. נדונו בה אתרים חברתיים שזוהו כמקומות מפגש מכוננים ומאתגרים של זהויות מגדריות, ואלה נבחנו מנקודת מבט השוואתית באמצעות מקרי מבחן. דגש מיוחד הושם על החברה הישראלית. בעקבות עבודת הקבוצה נערך ב-2006 כנס בין-לאומי.