הטמעת חשיבה מגדרית

שנות פעילות: 2008 - 2011

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

הרעיון של הטמעת המבט המגדרי (gender mainstreaming) הוצע בתור אסטרטגיה גלובלית לקידום שוויון מגדרי בהחלטות כנס הנשים הבין-לאומי של האו"ם בבייג'ינג ב-1995. ההצעה אומצה במדינות אחדות בעולם, אך באופן בולט התקבלה בתור מדיניות מנחה של גופים ממשלתיים וציבוריים במדינות האיחוד האירופי ובמוסדותיו וכן בארגון האו"ם. הרעיון הוא להטמיע את המבט המגדרי בדיון הציבורי, בחקיקה, במדיניות של גופים ממשלתיים ואזרחיים וכן בסדר היום של המחקר. עמדה זו מגדירה את סוגיית אי-השוויון המגדרי בתור בעיה של כלל החברה ולא של נשים בלבד. 

לפיכך הפרויקט מבקש להוציא את סוגיית אי-השוויון המגדרי מן ה"גטו הנשי" ולנסחה מחדש בתור תפיסת עולם חברתית כללית הנוגעת לגברים כנשים ולסדרי החברה כולה ולבחון את האופנים שבהם אפשר לאמץ את הרעיון הזה ולהתאימו לחברה בישראל. 
 
אלו הן כמה מפעילויות הקבוצה: יצירת סינרגיה במכון ון ליר בירושלים בין פעילויות שונות העוסקות בהקשרי מגדר וחברה; יצירת מאגר מידע על חוקרים וחוקרות ועל אנשים בשטח העוסקים בסוגיות של מגדר וחשיבה פמיניסטית; ייזום מחקר, ערבי דיון ובמות דיון.