גבולות מצטלבים

שנות פעילות: 2007 - 2011

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

סופיה אבקסיס, יוסף הרפז, פרופ' חנה הרצוג, אדנה זודו, אסיה זינביץ, ד"ר נסים מזרחי, ד"ר אדריאנה קמפ, טלי שיף

בהתבסס על ניתוח של יצירת סטראוטיפים ושל קריאת תיגר יומיומית עליהם, המחקר מבקש לתרום פרספקטיבה מיקרו-סוציולוגית לחקר האי-שוויון והריבוד בישראל. פרספקטיבה זו נפקדת לרוב ממחקרי הריבוד המבוססים על גישה מבנית ומוסדית לחקר האי-שוויון בישראל וכן ממחקרים בינלאומיים הבוחנים מאבקים חברתיים נגד גזענות. תרומתה של קבוצת המחקר היא אפוא בניסיון לחשוף הן את המסגרות התרבותיות שדרכן חברים בקבוצות מיעוט מסבירים, לעצמם ולאחרים, את סיבות האי-שוויון ואת אופיו, והן את מאמציהם הפעילים להתמודד אתו. 

 
המחקר התבסס על ראיונות עומק עם אזרחים ערבים, עם מזרחים ועם מהגרים לא יהודים בישראל. הוא התמקד באסטרטגיות שהם מפעילים בשגרה כדי להשיג את המטרות האלה: לשנות את המשמעות המיוחסת לזהות הקולקטיבית של קבוצות מוחלשות; לקרוא תיגר על סטריאוטיפים רווחים על הקבוצה; ליצור, להפעיל ולתבוע דפוסים חלופיים של יחסי גומלין בין-אישיים בחיי היומיום; ולהשתתף באופן פעיל בעיצוב תהליכי שעתוק חברתיים.
 
קבוצת מחקר זו הייתה שותפה במחקר שהשווה בין ארצות הברית, ברזיל וישראל, ובראשו עמדה פרופ' מישל למונט מן החוג לסוציולוגיה באוניברסיטת הרוורד. מברזיל השתתפו בה החוקרות ד"ר אליסה רייס וד"ר גרזיאלה סילבה, ומארצות הברית ד"ר קריסטל פלמינג וד"ר ג'סיקה ולבורן. ב-18–20 בדצמבר 2011 נערכה סדנה בין-לאומית סגורה עם החוקרות והחוקרים מארצות הברית, מברזיל ומישראל.