לימודי (ביקורת) המוגבלות

מוגבלות   |   לקות   |   נכות   |   שיח   |   מגדר   |   אתני
שנות פעילות: 2009 - 2011

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

ד"ר צביה אדמון, גבי אדמון-ריק, מוחמד איגבריה, אדוה איכנגרין, נצן אלמוג, נילי ברויאר, ד"ר דורית ברק, ד"ר קרולין גוטמן, רונן גיל, דבורית גלעד, אירית דלומי, ד"ר חני ויטלסון, פרופ' נטע זיו, ד"ר שירה ילון חיימוביץ, ד"ר שגית מור, ד"ר ניסים מזרחי, ישראל סייקס, פרופ' ארלין קנטר, ד"ר עינת שבל, ד"ר שירי שוהם, ד"ר סולה שלי 

יועצת: פרופ' אלין קנטר

 
המונח "לימודי (ביקורת) המוגבלות" -"Critical) Disability Studies)"- מתייחס לענף אקדמי בין-תחומי העוסק בחשיבה ובמחקר ביקורתיים על מקומם בחברה של אנשים עם מוגבלות. נכות ומוגבלות נתפסות לרוב כקטגוריות רפואיות הנובעות מהיכולת התפקודית של הפרט. לימודי ביקורת המוגבלות מבקשים לערער על תפיסה זו ולהצביע על ההקשר החברתי שמתוכו מוגדר הבדל גופני כ"נכות" ועל ההדרה של אנשים עם מוגבלות, הנובעת מעצם הבניית הסביבה החברתית והפיזית על פי תכונותיו וצרכיו של הגוף ה"נורמלי". 
 
עד לאחרונה, בייחוד בישראל, היה העיסוק בנכות ומוגבלות נחלתם הבלעדית של אנשי המקצועות הטיפוליים – רופאים, פיזיותרפיסטים, קלינאי תקשורת, עובדים סוציאליים וכו'. השיח המקובל עסק ב"שיקום" אנשים עם מוגבלות ובניסיון להקנות להם כלים טכניים ואחרים כדי שיוכלו להידמות ככל האפשר לאנשים ללא מוגבלות ולתפקד באופן "נורמטיבי". ניסיון זה להתאים את בעלי המגבלות לנורמות החברתיות הרווחות נעשה במקרים רבים ללא שיתופם בהכרעות באשר לאופן הטיפול בהם ובלי שנטלו חלק בעיצוב הנורמות החברתיות. 
 
הגבולות האפיסטמולוגיים והמוסריים של ההתייחסות החברתית לאנשים עם מוגבלות הוגדרו במסגרת הנחות יסוד אלו. הידע על אנשים עם מוגבלות נותר בתחומי מקצועות הרווחה והבריאות, וסִבלו ומצוקתו של ה"נכה" – האמתיים או המדומיינים – נותרו בתחום האישי כ"מכת גורל", כנחלתם של מעטים הנדחקים לשולי החברה ומעוררים רגשות חמלה. תפקידה של החברה כמשתתפת ביצירת סבל דרך סטיגמה, אפליה והדרה לא קיבל עד לאחרונה תשומת לב מספקת. 
 
המסר של לימודי ביקורת המוגבלות חורג אפוא מן התחום המגזרי של "אנשים עם מוגבלות" וקורא תיגר על מוסכמות חשיבה מקובלות באשר למשמעותם של מושגים כגון נורמה, סטייה והבדלים גופניים, ויתרה מזו – על מושג ה"אנושיות" בכלל. מעמדה זו מוגדרים מחדש תחומי הטיפול, השיח הציבורי, החקיקה והמדיניות הציבורית בתחומים שונים. 
 
מטרת קבוצת הדיון הייתה לקדם את השיח התיאורטי-אקדמי בישראל על מוגבלות ונכות וליצור תשתית בין-תחומית לחשיבה תיאורטית ומחקרית בנושא. הקבוצה בחנה את הממדים המקומיים של השיח על מוגבלות ונכות, המושפעים מן ההקשר הייחודי שבו מוגדרת נכות בישראל, מהצטלבות של סוגי שיח דוגמת השיח הלאומי, השיח המגדרי והשיח האתני עם שיח זה וכן ממעמדו של השיח הטיפולי בישראל. הקבוצה ארגנה כנס בין-לאומי ראשון בתחום בישראל ומפיקה כעת את המקראה העברית הראשונה בתחום. יותר ממחצית המשתתפים בקבוצה היו בעלי מוגבלות מוצהרת.