השלטון המקומי הערבי בישראל

שנות פעילות: 2006 - 2007

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

ד"ר ח'אלד אבו עסבה, ד"ר מהא אל-תאג'י, ח'אלד ג'לג'ולי, פרופ' חנה הרצוג, פרופ' עזיז חידר, פרופ' ראסם ח'מאיסי, ד"ר תגריד יחיא-יונס, ח'אלד מדלג', מוהנד מוסטפא, ד"ר גילה מנחם, ד"ר ח'אלד עראר, פרופ' ערן רזין

לשלטון המקומי הערבי בישראל מאפיינים מיוחדים הנובעים ממצבה המיוחד של אוכלוסייה זו במדינה. מצב זה משפיע גם על תפיסת תפקידו ומעמדו של השלטון המקומי במגזר הערבי השונה מהתפיסה הרווחת במגזר היהודי. 

כבר שנים רבות נתון השלטון המקומי הערבי בישראל במשבר, והמשכו מוביל לחיכוכים נוספים בין האוכלוסייה הערבית לבין המדינה. משבר זה מחריף כנראה עוד יותר על רקע המגמות של רפורמה בעולם בכלל ובישראל בפרט, החושפות את החולשה ואת חוסר היכולת של השלטון המקומי הערבי להסתגל לשינויים בקצב הנדרש. 
 
מטרת קבוצת המחקר הייתה לחקור את שורשי המשבר הממושך הזה. חקירה זו נעשתה מתוך שילוב בין חקר החסמים החיצוניים לבין חקר החסמים הפנימיים העיקריים המשפיעים על תפקודו של השלטון המקומי הערבי בישראל ואגב דיון בתחומים שונים שבתחום טיפולן של הרשויות המקומיות. שילוב זה ננקט בעקבות ההבנה שהדינמיות של השלטון המקומי מושפעת הן ממבנה הממשל והן מהתרבות הפוליטית המקומית, ובהתאם לכך הגישה הנכונה לחקר הנושא היא בדיקה מקיפה שתתייחס גם למדיניותו של השלטון המרכזי וגם להתנהלות העצמית של הרשויות המקומיות הערביות.
 
קבוצת המחקר התמקדה בניתוח המאפיינים של הרשויות המקומיות הערביות בישראל. נכתבו בה מאמרים שהתמקדו ביחסי שלטון מקומי ושלטון מרכזי; בחסמים מרחביים ומבניים בתכנון מתארי של יישובים ערביים; בניהול מערכת החינוך הערבית על ידי הרשויות המקומיות; במנהיגות המקומית של הציבור הערבי; בשלטון המקומי הערבי כסוכנות של שינוי חברתי; בדפוסי הצבעה של נשים בבחירות המקומיות והשפעתם על קביעת סוג המנהיגות בשלטון המקומי הערבי בישראל.