פליטים בישראל

שנות פעילות: 2010 - 2011

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

ליסה אנטבי, יוהנס באיו לימה, ענת בן דור, יונתן ברמן, יחנן גודר, שרון הראל, נורית וורגפט, רבקה ורשבסקי, הדס ירון, יובל לבנת, עידו לוריא, יפתח מילוא, איתמר מן, יולי נובק, גליה צבר, דיטי קפואנו, ד"ר טלי קריצמן-אמיר, תהילה שגיא

מאז שנת 2005 הולכת וגוברת תופעת ההגירה של פליטים ומבקשי מקלט אל ישראל. מהגרים אלה מגיעים לישראל בעיקר מיבשת אפריקה (אריתריאה, סודן, קונגו, חוף השנהב ועוד) ועל פי רוב נכנסים אליה דרך הגבול עם מצרים. תופעה זו התייצבה והתמסדה וכיום ממדיה גדולים. עקב ריבוי המתחים סביב נושא ההגירה טרם עוצבה בישראל מדיניות מקלט מגובשת ועקיבה, והיא משתנה מעת לעת. למשל, טרם נחקק בישראל חוק המסדיר את הטיפול במבקשי מקלט ובפליטים. גם המחקר על התופעה טרם התעצב: עד לשעה זו לא זכתה הגירתם של הפליטים לישראל להתייחסות מחקרית משמעותית בכלל, ולמחקר בשפה העברית בפרט.

 
קבוצת המחקר פעלה לקידום מחקר רב-תחומי בנושא הפליטים בישראל. אלה הם כמה מהנושאים שעלו לדיון: הפליט והעיר; השפעת השיח הפסיכו-סוציאלי של ארגוני הסיוע על יצירת הזהות של פליטים; הבדלים ביחס אל קהילות פליטים שונות; "ההגנה הזמנית" כמשטר הגנה חלופי לפליטים; תפקידה של נציבות האו"ם לפליטים בישראל; פליטים נתיני מדינות אויב; הענקת מעמד קבע לפליטים; הפליט בגבול; היבטים מגדריים בהגירתם של פליטים לישראל; זכותם של פליטים לשירותי בריאות; פליטים פלסטינים.