קידום שינוי חברתי באמצעות חקיקה

שנות פעילות: 2010 - 2011

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

עו"ד דבי גילד-חיו, זהבה גלאון, אבי דבוש, שמוליק דוד, עידית לב, נעמי לבנקרון, עו"ד רעות מיכאלי, עו"ד יפעת סולל, כפאח עבד-אלחלים, ד"ר אמיר פז-פוקס, גיא פינקלשטיין, יהונתן קלינגר, עו"ד עטרה קניגסברג, יואב קריים, שאנה שכטרמן

היחלשות המשטר הפרלמנטרי בישראל הביאה להגברת השפעתם של ארגוני החברה האזרחית על תהליכי גיבוש מדיניות בכלל ועל יוזמות חקיקה בפרט. בעזרת הידע הרב והניסיון שנצבר בקרב פעילי חברה, קבוצת דיון זו שמה לה למטרה לגבש אסטרטגיות לשימוש בחקיקה ככלי לשינוי חברתי ולקידום זכויות אדם וצדק חברתי. 

דיוני הקבוצה התמקדו בשני תחומים מרכזיים – קידום חקיקה חדשה שתשפיע על סדר היום ועל סדרי העדיפויות הציבוריים; ובלימת יוזמות חקיקה ושינויי חקיקה פוגעניים, ממשלתיים או פרטיים. בקבוצה הוצגו מקרים נבחרים של מהלכי חקיקה והתנהל דיון ביעילותם בהשגת שינוי חברתי. מומחים וחוקרים ממגוון תחומים הופיעו לפני הקבוצה והתמקדו בהיבטים מסוימים של קידום חקיקה או סיכולה.