צמיחתו וגיבושו של המעמד הבינוני הערבי בישראל

שנות פעילות: 2011 - 2019

סטטוס:

פעילה
משתתפים: 

ד"ר עאס אטרש, ד"ר מירי גל-עזר, אפנאן חאג' עלי, פרופ' עזיז חידר, עירית חרבון, ד"ר אורי כהן, ד"ר נסים ליאון, ד"ר מרב מאק, ד"ר אסמהאן מסרי חרזאללה, פהימה עבאס, ד"ר נוהאד עלי, רנין קאסם

בשנת 2010 החל פרופ' עזיז חידר לחקור את צמיחתו וגיבושו של המעמד הבינוני הערבי בישראל. הוא בחן את התפתחותו של המעמד הבינוני הפלסטיני לפני קום המדינה, את התפתחות הכלכלה וההשכלה ואת השינויים שחלו במערכת הערכים בחברה הערבית בישראל וכן עיבד נתונים מתוך ספר החברה הערבית בישראל (1) וספר החברה הערבית בישראל (3), המשקפים את גודלו ואת הרכבו של המעמד הבינוני הערבי לעומת המעמד הבינוני הכללי בישראל. 

 

קבוצה זו ממשיכה את עבודת המחקר בנושא. חבריה עוסקים במגוון היבטים של צמיחת המעמד הבינוני הערבי בישראל: תרבות הצריכה, הדיור, התעסוקה, דפוסי הבילוי, יחסי המגדר ומקומה של הדת. הקבוצה תרחיב את המחקר ותציע נקודות מבט נוספות לבחינת אופיו, כיווני התפתחותו והיבטיו הכלכליים, החברתיים והתרבותיים של מעמד זה. היא תציע גם מבט השוואתי על מגזרים אחרים בחברה שבהם צומח מעמד בינוני חדש.