שוויון הזדמנויות בארגוני עבודה בישראל

שנות פעילות: 2011 - 2013

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

עו"ד שרון אברהם-ויס – נציבת אזור המרכז בנציבות הארצית לשוויון הזדמנויות בתעסוקה, שירי לב-רן לביא, ד"ר רונית ויסמל-מנור, פרופ' גיא מונדלק, ד"ר הדס מנדל, ד"ר רונית נדיב, ד"ר מיכל פרנקל, ד"ר אלכסנדרה קלב, ד"ר רונית קרק, ד"ר אורי שוויד, חגית שריד הממונה על המחקר בנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה 

אחד המניעים לייסוד קבוצת מחקר זו הוא הקמת הנציבות לשוויון הזדמנויות בעבודה בשנת 2008 ולהשפעות שהיו לה הן על השדה העסקי והמקצועי והן על מודעות העובדים לאפליה. הקבוצה בוחנת את סוגיות האפליה ואי-השוויון בארגוני עבודה בישראל מנקודת מבט כלכלית, פוליטית, משפטית, ארגונית, תרבותית ופסיכולוגית, מתוך רצון למפות את השדה הרלוונטי להבנת הדילמות הקשורות למיגור האפליה בישראל. 

 
הקבוצה דנה דיון ביקורתי במושגים שוויון ושוויון הזדמנויות. הנחת המוצא שלה היא שתהליך של יצירת שוויון חברתי הוא יותר מתמונת המראה של תהליכי יצירת אי-השוויון. לפיכך היא רואה ביצירת שוויון הזדמנויות תהליך שמחייב פירוק מוסדות ובניית מוסדות חדשים, וכן פירוק תהליכים ארגוניים, תבניות קוגניטיביות ושוקי עבודה ובניית אחרים תחתיהם. 
 
פן מרכזי בדיון הוא חקר הארגונים, שכן חוק שוויון ההזדמנויות בתעסוקה מיושם דרך ארגונים ולא דרך אינדיבידואלים. הקבוצה דנה בפרשנויות ובתגובות לחוק מצד ארגונים ונותנת את דעתה על קבוצות כוח וקבוצות מעמד למיניהן בתוך ארגונים. הקבוצה בוחנת גם התנהגות מפלה של פרטים בהקשר הארגוני והחברתי שהם פועלים בו בכל הקשור לארגון העבודה, לארגון משאבי האנוש ולתרבות הארגונית. 
 
קבוצת הדיון מציעה בחינה של סוגיית שוויון ההזדמנויות באופן המכליל את קבוצות הזהות השונות, אך עושה זאת מתוך שמירה מתמדת על ההבחנה בין הקבוצות מבחינת ההיסטוריה, הפוליטיקה והחסמים הייחודיים להן.