מאזרחות חברתית לאזרחות כלכלית: נשים, רווחה וארגונים לא ממשלתיים – צוות מחקר

העצמה   |   נשים   |   הדרה   |   מגדר   |   אתניות   |   רווחה
שנות פעילות: 2010 - 2019

סטטוס:

פעילה
משתתפים: 

פרופ' מימי אייזנשטדט, ד"ר מיכל בר, ד"ר ניצה ברקוביץ, ד"ר עמליה סער, ד"ר אדריאנה קמפ

בשני העשורים האחרונים ניכרת צמיחה מהירה של פעילות להעצמה חברתית וכלכלית של נשים שיוזמים ארגוני חברה אזרחית. תופעה זו קשורה לשינויים באופי החברה האזרחית המתבססת עתה יותר על פעילות של גופים חוץ-מדינתיים, תהליך המכונה “NGOization of civil society”. 

 
צוות המחקר עוקב אחר הקמתם ופעילותם של ארגונים אזרחיים בישראל המנסים להיאבק בהדרת נשים באמצעות העצמה כלכלית וחברתית ואספקת שירותי רווחה. מחקרו מנתח את השינויים בתפקידם החברתי-פוליטי של ארגוני החברה האזרחית המכוונים להעצמת נשים, מתוך הבנת תרומתם של מגדר, אתניות ומעמד חברתי לתהליכי ההעצמה ומתחקה על הדרך שבה שינויים בתפיסות לגבי אזרחות תרמו לעיצוב החברה האזרחית במשטר החברתי-הכלכלי הניאו-ליברלי.
 
צוות המחקר בודק שאלות אלו בשלוש רמות: ניתוח פעילותם ותפקידם של ארגוני נשים בחברה האזרחית המספקים שירותי רווחה לנשים החל בתקופת היישוב ועד היום; מחקר אתנוגרפי של חוויות העבודה של נשים ממעמד חברתי-כלכלי נמוך ובינוני נמוך ומרקע אתנו-לאומי מגוון – מחקר המתמקד בתהליך יצירת האזרחות של קבוצות מודרות בחברה; וחקר מפורט של צמיחתו והתמסדותו של שדה הפעולה של העצמה כלכלית של נשים באמצעות השוק הפיננסי ובעזרת הקמת עסקים זעירים. 
 
מחקר מקיף זה מתחקה על הדרך שבה שינויים בתפיסות בנוגע לאזרחות תרמו לעיצוב החברה האזרחית במשטר החברתי-הכלכלי הניאו-ליברלי. מטרתו היא לתרום לגוף הידע הנבנה בנושאים של מגדור החברה האזרחית, אזרחות, משילות ויצירת מרחב רווחה חדש.