דת, כלכלה וחילון

כלכלה   |   דת   |   הדתה   |   חילון   |   גלובליזציה
שנות פעילות: 2010 - 2019

סטטוס:

פעילה
משתתפים: 

ד"ר גיא בן פורת, שרון גורדון, ד"ר עודד הילברונר, ד"ר עמוס זהבי, פרופ' עזיז חידר, ירון כהן צמח, פרופ' אלי לדרהנדלר, פרופ' מני מאוטנר, ד"ר מירב עמרן, ד"ר יוכי פישר 

בשני העשורים האחרונים מתנהלים היחסים המורכבים שבין כלכלה, דת ותהליכי חילון בתוך שינויים רחבים יותר של גלובליזציה. שינויים אלו מציבים אתגרים חדשים לפני קבוצות חילוניות ודתיות ויוצרים הזדמנויות להגדרות מחודשות של חילוניוּת ודתיוּת. כך שינויים דמוגרפיים שמקורם בהגירה או התפתחות של חברה צרכנית אדישה או עוינת למגבלות דתיות עשויים, או עלולים, לאיים על מעמדה של הדת, על המוסדות הדתיים או על הסדרים קיימים בין דת למדינה. מחקרים בנושא דת וחילון ממעטים לעסוק בהשפעה של כלכלת השוק על תהליכי חילון והדתה ובסוגיות הקשורות למפגש היומיומי שבין כלכלה השוק לכללי הדת. 

 
קבוצת מחקר זו מבקשת לבחון באופן אמפירי ותיאורטי את התפתחות הזירות החדשות שבהן מתעצבים החילון וההדתה – בהקשר הישראלי ומנקודת מבט השוואתית – על רקע התפתחותה והתעצמותה של כלכלת השוק, ואת ההקשרים שבהם מתעצבות הדת והחילוניות למול כללי משחק חדשים ודפוסי פעולה משתנים. הקבוצה תדון בשאלות כיצד הדת משפיעה על התפתחות הקפיטליזם, וגם כיצד הקפיטליזם משפיע על הדת ועל תהליכי החילון בעבר ובהווה, ומה בין פילוסופיה חילונית-ליברלית ודתיות אידיאולוגית לבין התנהגות יומיומית; אילו אתגרים ואפשרויות יוצרת הכלכלה הגלובלית בעבור ממסדים דתיים וקבוצות דתיות; כיצד משפיעה התעצמותה של הכלכלה הגלובלית על תהליכי החילון, על הגדרות חדשות של הגבולות בין דתיות לחילוניות ועל מעמדן של החילוניות ושל הדתיות בתור דרך חיים; ובאיזו מידה תפיסות של צדק חברתי-כלכלי מטשטשות את מה שמוגדר כערכים דתיים וחילוניים. 
 
בצד הדיון התיאורטי-פילוסופי ייבחנו היחסים הממשיים בין כלכלה לדת בישראל בהשוואה לתהליכים המתרחשים בדתות אחרות ובמקומות אחרים, כדי לסרטט תמונה רחבה ומורכבת יותר של המציאות. הקבוצה תדון בטקסטים קלאסיים בנושא דת וכלכלה, במחקרים עכשוויים ובעבודות של חבריה.