הקבוצה המשפטית

שנות פעילות: 2011 - 2012

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

ליבת אבישי, נוי ברינט, פרופ' יצחק גל-נור, גלי גרוס, רפי האפט, עלי חיידר, אופיר כץ, ד"ר ניסן לימור, יפעת סולל, ד"ר ירון סוקולוב, איתן צחור, ירון קידר, גיורא רוזן, פרופ' הלל שמיד, לימור תוסייה-כהן

בשנים 2011 ו-2012 פעילות פורום ון ליר למגזר השלישי מתמקדת בעיקר בתחום המשפטי-אלכ"רי ובהיבטי ההסדרה החוקית הנוגעים להתאגדות ולפעילות של ארגונים ללא כוונת רווח. התמקדות זו קשורה קשר הדוק להחלטה של קובעי המדיניות במשרד המשפטים לפתח מסגרת חקיקתית חדשה ולזנוח את חוק העמותות הקיים. 

חוק העמותות משנת 1980 הוא חוק הנסמך על תשתית חקיקתית שהוכנה בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל ועל תפיסת עולם שאינה הולמת את צורכי המאה העשרים ואחת. עד לאחרונה, היעדר ידע אקדמי ומומחיות בתחום דיני התאגדות של ארגונים ללא כוונת רווח ומיעוט הפסיקה בתחום זה הקשו על התגבשותה של תפיסה משפטית מודרנית ועל עיצוב חקיקה שתשמש תשתית ראויה לפעילותם החיונית של המגזר השלישי ושל החברה האזרחית בישראל. אולם תנופה גדולה בתחום החקיקה והמשפט התאגידי לאלכ"רים במרחב הבין-לאומי והידע והניסיון הרב שהצטברו בתחום זה במדינות אחרות יצרו הזדמנות ללמוד מן הנעשה בעולם ולהתאימו להקשר המקומי. 
 
הקבוצה המשפטית התכנסה עם ראשיתו של תהליך הבחינה והעיצוב מחדש של המדיניות החקיקתית הממשלתית כלפי אלכ"רים בישראל מתוך רצון לתרום תרומה חיונית למצע הרעיוני והעקרוני שעליו תוכן טיוטת החוק החדש. הקבוצה פועלת בשיתוף פעולה עם נציגי רשות התאגידים ומשרד המשפטים, ואלה משתתפים במפגשיה. 
אלו הם כמה מהנושאים המרכזיים שנדונו בקבוצה: מהות חופש ההתאגדות; תכלית ההתאגדות; הפרדה בין תאגיד למטרת רווח לבין תאגיד שאינו למטרת רווח; ההגדרה הייחודית של ארגונים ללא כוונת רווח הנשלטים על ידי השלטון המרכזי והרשויות המקומיות; הרמוניה חקיקתית בין חוקי ההתאגדות לחוקי המס; ממשל תאגידי; רגולציה – בקרה, דיווח ופיקוח; מודלים חקיקתיים, גישות משפטיות ומגמות חקיקה ומגזר שלישי בעולם (ארצות הברית, אירופה, אפריקה, אסיה והמזרח הרחוק).
ב-2012 הקבוצה דנה גם בעקרונות ובהיבטים משפטיים של יַזמות חברתית ומיזמים חברתיים מניבים. נבחן המצב בישראל וכן החקיקה וההסדרים משפטיים שנעשו במדינות אחרות בהקשר זה.
 
הקבוצה המשפטית עסקה גם בתזכיר חוק שהכין משרד המשפטים ועניינו הסדרה חוקית של קרן פילנתרופיה (תיקון מס' 18, חוק החברות). בעקבות דיוני הקבוצה כתבו ד"ר ניסן לימור (דף חוקר) ועו"ד נוי ברינט (דף סגל) נייר עמדה שנושאו תזכיר הצעת החוק לעניין קרנות לתועלת הציבור. נייר העמדה הוצג לפני נציגי משרד המשפטים ורשות התאגידים. 
 
במסגרת פעילותה אירחה הקבוצה המשפטית שלושה מומחים בין-לאומיים לחקיקת אלכ"רים: פרופ' דאגלס ראטצן, נשיא ICNL (International Center for Not-for-Profit Law) בארצות הברית; ד"ר דברה מוריס, ראש היחידה למשפט ומדיניות ארגוני צדקה באוניברסיטת ליברפול, אנגליה; ונילדה בוליין, ראש ECNL (European Center for Not-for-Profit Law) בהונגריה. מומחים אלה קיימו סדנאות למידה ודיון עם חברי הקבוצה ועם נציגי משרד המשפטים ומשרד החוץ, חברי ועדת האלכ"רים בלשכת עורכי הדין, נציגי ארגונים מן המגזר השלישי, חוקרים מן האקדמיה ואחרים.
 
בכנס בין-לאומי אשר יתקיים במכון ון ליר בירושלים ב-6 בנובמבר 2012 בנושא "מדיניות, חקיקה והמגזר השלישי" יתארחו שני אורחים מחו"ל: פרופ' אוולין ברודי מאוניברסיטת שיקגו-קנט; ופרופ' דאגלס ראטצן.
 
במהלך עבודתה כתבה הקבוצה ניירות הכנה למפגשים; ניירות טיוטה בנושאים המרכזיים לדיון המפרטים תובנות, מגמות ודילמות; סיכומי דיונים בעקבות המפגשים; סקירות ספרותיות רלוונטיות וחומרי רקע. נכתבו גם ניירות נוספים העוסקים בעקרונות חקיקה לאלכ"רים בישראל, במיזמים חברתיים מניבים ועוד. בהמשך יועלו חלק מן החומרים לאתר.
 
נייר עבודה המסכם את התובנות וההמלצות שגובשו עד כה במסגרת קבוצת הדיון לעניין עקרונות חקיקה לאלכ"רים יוצג לציבור בכנס מסכם ומקיף שעתיד להתקיים ב-6 בנובמבר 2012 במכון ון ליר בירושלים. הכנס יעסוק בחקיקת אלכ"רים בארץ ובעולם ויארח מומחים מחו"ל ומישראל.