פורום ון ליר לארגוני המגזר האזרחי

על אודות פורום ון ליר לארגוני המגזר האזרחי

במסגרת מחויבותו רבת השנים של מכון ון ליר בירושלים לקידום שיח אינטלקטואלי ומחקרי יצירתי וחדשני, וכן להעצמה חברתית...

הקבוצה המשפטית

בשנים 2011 ו-2012 פעילות פורום ון ליר למגזר השלישי מתמקדת בעיקר בתחום המשפטי-אלכ"רי ובהיבטי ההסדרה החוקית הנוגעים...

קבוצת הדיון המושגית

בישראל טרם התקיים שיח ציבורי ואקדמי באשר להמשגת המונח "מגזר שלישי" בהתייחס למקרה הישראלי. בשנת 2012 החלה לפעול...