האם שוויון מחייב שילוב? המקרה של מערכת החינוך הממלכתי ביפו

האם שוויון מחייב שילוב? המקרה של מערכת החינוך הממלכתי ביפו
שפה: 
עברית
שנת הוצאה: 
1999
תיאור: 

מהי הדרך הטובה ביותר להביא לשוויון ולשילוב האוכלוסייה הערבית הישראלית בקרב החברה הישראלית בכללותה? האם בשיטת האינטגרציה או על ידי הפרדה? נייר עמדה זה בוחן את סוגיית שילובם של ערביי ישראל בחברה הישראלית בתחום החינוך הממלכתי בעיר מעורבת. הדילמה היא זו: ההפרדה משרתת את האינטרס של הקבוצה החזקה המבקשת להיבדל מן הקבוצה החלשה ובכך להדגיש את עליונותה. השילוב, המועדף על פי רוב על הקבוצה החלשה, הוא בעל אלמנט כפייתי שאינו מהווה ערובה לשוויון עתידי.