עולמם הפוליטי של ערביי ישראל

עולמם הפוליטי של ערביי ישראל
מאת 
יצחק רייטר
ראובן אהרוני
שפה: 
עברית
שנת הוצאה: 
1993
תיאור: 

הספר בוחן בבהירות ובתמציתיות את התמורות האידיאולוגיות והשינויים הפוליטיים שפקדו את ערביי ישראל בשנים האחרונות. הוא דן במשמעות תהליך בניית המוסדות הקהילתיים ובהשלכות של היוזמות להעלאת בעייתם של הערבים בישראל, כמיעוט לאומי, בפני הקהילה הבינלאומית. הספר סוקר את הירידה בכוחם האלקטורלי במקביל לעלייה בחשיבות הקול הערבי בפוליטיקה הישראלית, ומתעכב על יוזמות שונות של ערביי ישראל להגיע לעמדת השפעה במערכת הפוליטית. 

הפרסום אזל