יום ועוד יום: אבטלה ערבית בישראל

יום ועוד יום: אבטלה ערבית בישראל
מאת 
עאס אטרש
שפה: 
עברית
שנת הוצאה: 
1995
תיאור: 

מאז 1989 העלייה בשיעורי האבטלה במגזר הערבי היא יותר מהירה בהשוואה למגזר היהודי. תופעת האבטלה בקרב ערביי ישראל אופיינית לזמני שפל, ובתקופה של מיתון היא מתרחבת במגזר הערבי יותר מאשר ביתר מגזרי האוכלוסייה בישראל. אחת הסיבות העיקריות לכך היא שהעובדים הערבים מתרכזים בעיסוקים ששיעור האבטלה בהם גבוה. המחקר מתאר את כוח העבודה הערבי בישראל בהשוואה לכוח העבודה היהודי, בודק השפעות שונות על האבטלה, כמו גיאות ושפל כלכלי, נכונות אישית של מועסקים, שיעורי ניידות, אבטחת הכנסה ומעבר מתעסוקה לאבטלה. 

הפרסום אזל