משפט, חברה ותרבות יהודית

שנות פעילות: 2006

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

יוסקה אחיטוב ז"ל, חיים באר, אלה בלפר, יותם בנזימן, חדוה בן ישראל, אריה ברנע, אביעד הכהן, אלון הראל, מיכאל ויגודה, צביה ולדן, אהרן ידלין, אסא כשר, רונן לוביץ, דן ענבר, רפי פוירשטיין, יאיר צבן, אבינועם רוזנק, שבתאי רפפורט, אליעזר שביד, אברהם שטיינברג

בית המשפט העליון הפך עם השנים לגורם חשוב ביותר בשיח הציבורי בישראל. סוגיות הרות גורל ‒ ערכיות, מוסריות, חברתיות ותרבותיות ‒ עולות על סדר יומו והוא נדרש להכריע בהן. מטיבו ומטבעו ההליך המשפטי כבול למגבלות שונות שלא אחת מונעות ממנו לדון במכלול היבטיה של סוגיה. 

כעשרים אנשי רוח בכירים מתחומי דעת שונים, הגות, פילוסופיה, חינוך, דת וחברה, התכנסו מדי חודש במטרה לדון בסוגיות יסוד אשר נדונו בבית המשפט העליון. הדיון נעשה מזווית ראייה רחבה ובין-תחומית הכוללת היבטים פילוסופיים, היסטוריים, חברתיים, מוסריים ודתיים, ומתוך דגש בתכנים שמקורם בתרבות היהודית, במשפט העברי ובמורשת ישראל, לצורך הצגת חלופות משלימות לשיח המשפטי.