שיח בין עולמות

שנות פעילות: 1988 - 2003

סטטוס:

לא פעילה

מדינת ישראל הוגדרה בחוק מדינה יהודית ודמוקרטית, אך מסגרת החיים המשותפת למגזרים השונים בחברה בישראל איננה מוסכמת ורחוקה מלהיות מובנת מאליה. אל מול התחזקותם הדמוגרפית והפוליטית של מגזרים שונים כדוגמת המגזר החרדי, עולה המתח ומתחזקות תחושות של חוסר איזון חברתי ושל ערעור יציבותה של המסגרת המשותפת. 

במסגרת פרויקט זה, שפעל בשנים תשנ"ח–תשס"ג (1988–2003), התקיים דיאלוג בהשתתפות רבנים ואנשי רוח מן המגזר החרדי, וכן אנשי אקדמיה ואנשי רוח חילונים וציונים-דתיים. בדיוניה בחנה הקבוצה את הדרכים שבהן אפשר להגיע לחיים משותפים במסגרת מדינית דמוקרטית, מתוך הפחתת המתח בין המגזרים והגברת ההכרה בערך האחווה. 

הפרויקט התקיים בשיתוף המרכז התורני לחקר שאלות הזמן שעל יד עמותת עורה כבודי בהנהלתו של הרב שמואל יעקובוביץ. שיתוף זה אפשר לחברים החרדים בפרויקט לפעול במסגרת ההסכמות המקובלות בחברה החרדית.