סמינרים ושיתופי פעולה בינלאומיים

הכנס הבין-לאומי החמישי של אגודת חוקרי רצח עם

אירועי שלושת הימים הראשונים של הכנס התקיימו באוניברסיטה העברית ואירועי היום הרביעי נערכו במכון ון ליר בירושלים. ביום...

דיון בהיסטוריה, דמוקרטיה, התפתחות וחינוך בחברות מסוכסכות

מטרת שיתוף הפעולה היא לבחון כיצד חברות שסועות – הנבחנות בהקשר בין-לאומי, מתוך התמקדות במזרח התיכון, במדינת ישראל...

היכולת של הדת לשמש "דבק", המחזק את יציבותן של חברות, נדונה רבות במחקרים סוציולוגיים. אך מה קורה כאשר הפלורליזם הדת...

מאז שנת 2005 מקיים תחום לימודים מתקדמים במכון ון ליר בירושלים סדנת קיץ לחוקרים צעירים בתחילת דרכם האקדמית. הסדנה,...

האותנטי בתרבות העכשווית

בחודש מאי 2014 התקיימה סדנה במכון ון ליר בירושלים. מטרת הסדנה הייתה להתבונן במושג האותנטיות בתרבות בת ימינו...