קפיטליזם משתנה - פמיניזם משתנה: אזרחות חברתית וכלכלית של נשים בעידן הניאו-ליברלי

יום שלישי 27/11/12, 09:30 עד 18:45

בשני העשורים האחרונים ניכרת צמיחה מהירה של פעילות המתוכננת ומבוצעת בידי ארגוני החברה האזרחית, ומכוונת להעצמה חברתית וכלכלית של נשים. תופעה זו קשורה לשינויים באידיאולוגיה הקפיטליסטית ובצורות הפעולה הנגזרות ממנה – בכללם עליית הניאו-ליברליזם, צמיחת רעיון הפיננסיות של החיים הכלכליים והחברתיים, שינויים רדיקליים במבנה מדינת הרווחה ובמערך שירותי הרווחה ומיסוד דפוסים חדשים של יחסי עבודה. חוקרות וחוקרים, נציגות ארגוני שטח ופעילות ופעילים חברתיים יבחנו בכנס את השינויים הללו וידונו בהשלכותיהם על נשים, מתוך התמקדות בממשק שבין פמיניזם לקפיטליזם.