המהלך הלאומי לקידום לימודי מדעי הרוח בחברה בישראל

יום ראשון 13/11/11, 14:45 עד 17:00

בשנים האחרונות אנו עדים לתהליך מתמשך של שחיקה במעמד מדעי הרוח בחברה בישראל -- במוסדות להשכלה גבוהה, במערכת החינוך ובזירה הציבורית. אנו מאמינים שיש לחולל שינוי אמִתי במצב זה, כדי לחזק ולהעשיר את החברה הישראלית ולמנוע את תהליך הדלדול, השיטוח והרידוד של השיח בזירות החברתיות, הכלכליות, התרבותיות והפוליטיות במדינה.

 

לשם השגת מטרה זו מכון ון ליר בירושלים, בשיתוף עם המועצה להשכלה גבוהה, המוסדות להשכלה גבוהה, ות"ת, אנשי חינוך, עסקים ותקשורת, הוביל במשך כשנה וחצי מהלך לאומי לקידום מדעי הרוח בחברה הישראלית. מהלך זה כלל כמה צוותי פעולה שהגיעו למסקנות ולהמלצות בדבר דרכים לקדם את מדעי הרוח בחברה הישראלית, שהוצגו בנובמבר 2011 לפני פורום של נציגי הגורמים השונים. אנו בוחנים כעת את דרכי הפעולה למימוש ההמלצות.
 

הצלחתו של המהלך הלאומי לקידום מדעי הרוח תלויה ביכולת ליישם את ההמלצות ולגבש דרכי פעולה יצירתיות, כלל-מערכתיות ומוסכמות, ובכללן הקמת מינהלת שתוביל את ביצוע ההמלצות ותהיה אחראית לו, ובה נציגים מכלל הגופים הנוגעים בדבר. האווירה בישראל היום מאפשרת שינוי אמִתי לטובה, וחשוב לנצל הזדמנות זו ולסייע ללימודי מדעי הרוח לזכות לפריחה שהם, והחברה בישראל כולה, ראויים לה.

 
בתקשורת:
 
סיקור הכנס אצל רזי ברקאי, "מה בוער" בגלי-צה"ל (כולל תגובת מנכ"לית משרד החינוך, הגב' דלית שטאובר)