היסטוריה של המושגים

שנות פעילות: 2008 - 2010

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

פיקי איש-שלום, חגי בר, חמדה גור אריה, אריה דובנוב, רעות הררי, נעמי זוסמן, אמיר טייכר, רות ליפשיץ, מרב מאק, גיא מירון, מיכל פיק-חמו, אריאל פירסטנברג, גדי פרודובסקי, אמנון קנול, סיני רוסינק, ניצן רותם, מיכל רפפורט, דפנה שטראוס

המושגים המרכזיים והחשובים בתרבות אינם ישויות קבועות ונצחיות; הם מתעצבים ומשתנים בתוך ההקשרים הפוליטיים והחברתיים שבהם הם נוצרים ומתוך שימוש בהם, והם עצמם מכוננים ומבנים את החוויה החוץ-לשונית ואת המציאות החוץ-לשונית שעליהן הם מורים. היסטוריה של המושגים היא, אם כן, גישה לחקר מושגי מפתח, ולבדיקת האופן שבו שפה פועלת ומופעלת בתוך הקשרים תרבותיים, פוליטיים, חברתיים וגיאוגרפיים – בהווה ובעבר. 

 
קבוצת חוקרים בין תחומית ייחדה את פעילותה במכון ון ליר בירושלים בשנים 2008–2010 להעמקה ולהרחבה תיאורטית ומתודולוגית בתחום. הפגישות נערכו בהנחייתם של חברי הקבוצה ומרצים אורחים, והן התמקדו בלימוד ובליבון של שאלות הקשורות לתחום וליצירת "ארגז כלים" שיטתי משותף. 
בשנת 2011 העניק מכון ון ליר בירושלים את חסותו לכתב העת הבינלאומי להיסטוריה של המושגים
 
בספטמבר 2008 נערך במכון קורס מבוא להיסטוריה של המושגים. פרופסורים מבית הספר הבינלאומי למחקר בהיסטוריה של המושגים ובמחשבה פוליטית Concepta הרצו על ההיסטוריה ועל המתודולוגיה של התחום.
 
בספטמבר 2009 נערכה סדנה שיוחדה למושגים ממדעי הטבע, למושגים מן השיח הרפואי והצבאי ולמושגי שלום ועימות. הסדנה נערכה בשיתוף פעולה עם Concepta ועם המרכז למחקר תרבות וספרות בברלין (ZfL).
 
באוגוסט 2010 נערכה סדנה להיסטוריה של המושגים שיוחדה למושגי אמנות ולמושגי דת.