עולם הפנסיה החדש: אחרי המפץ של 2003

מאת 
רמי יוסף
שפה: 
עברית
שנת הוצאה: 
2008
תיאור: 

בחוברת זו נסקור את השינויים שעבר ענף הפנסיה בישראל משנת 1995 ועד היום בעקבות השינויים במדיניות הממשלה ("הרפורמות"). נדון בהרחבה ברפורמה האחרונה ונבחן את השלכותיה על זכויות המבוטחים בקרנות הפנסיה. בד בבד ננסה לבדוק מהן ההשלכות של מכירת קרנות הפנסיה החדשות לחברות הביטוח ונבקש לבחון לאן מועדות פנינו, שכן על פי ההסכם הקיבוצי החדש קיימת חובה לכלל ציבור המועסקים והמעסיקים להפריש לטובת צבירת זכויות פנסיוניות. ננסה לבדוק את אופיו של ההסכם ואת השלכותיו על זכויות הפנסיה של העמיתים. כמו כן ננסה להתבונן בעתיד ענף הפנסיה בישראל ולהציע כיצד להיערך לרפורמה הבאה, מאחר שההיסטוריה מלמדת שפעם ב-15-10 שנה מתבצעת רפורמה בענף הפנסיה.