חוקרים ערבים צעירים

שנות פעילות: 2006 - 2009

סטטוס:

לא פעילה
מספר החוקרים הערבים הצעירים בישראל הרוכשים תארים מתקדמים במדעי החברה והרוח הולך ועולה. לצעירים אלה כישורים אקדמיים וחברתיים גבוהים, ויש להניח שיטביעו את חותמם על הפעילות התרבותית והאינטלקטואלית של החברה הערבית בישראל. יתרה מזו, בחוקרים אלה טמון הפוטנציאל להשפיע על אוניברסיטאות ומכוני מחקר, על השירות הציבורי ועל מוסדות חברה ותרבות. ואולם התקדמותם נבלמת לעתים קרובות בשל מחסומים תרבותיים ומגוון צר של הזדמנויות לרכוש כישורים הכרחיים, כגון קושי בניסוח בקשות והצעות מחקר וגיבוש מעגל מכרים אקדמי.
מטרת קבוצת המחקר הייתה לסייע לחוקרים צעירים אלה לממש את מלוא הפוטנציאל הטמון בהם, הן במישור האישי – בניית קריירה, והן במישור הציבורי-חברתי – השפעה על יצירת הבנות משותפות ועל מימוש דו-קיום פורה בין יהודים לערבים על בסיס של שוויון. יעד נוסף של הקבוצה היה לקדם דור חדש של מנהיגות אקדמית צעירה בישראל שתיתן את דעתה על בעיות חברתיות בוערות ועל אתגרים תרבותיים וחינוכיים.
בכל שנה השתתפו בקבוצה כ-15 חוקרים דוקטורנטים ובעלי תואר שני לקראת תחילת לימודי הדוקטור שלהם, בעיקר מתחומי מדעי החברה והרוח.