מדידת הבלתי מדיד

שנות פעילות: 2009 - 2010

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

נחום בלס, ד"ר רז גרוס, פרופ' עתניאל דרור, פרופ' אוסקר ווליך, ד"ר רבקה יהב, פרופ' משה יוסטמן,  ד"ר ריטה סבר, ד"ר אסתר עדי-יפה, ד"ר נורית פרידמן, ד"ר עדנה פשר, ד"ר דמיטרי רומנוב, פרופ' שמואל רייס, פרופ' שמואל שי, פרופ' עמיר שמואלי, ד"ר מיכאל שני

ככל שהעולם נהיה תחרותי ומבוזר יותר כן גוברת הדרישה לבקרה כמותית, גם על תחומים שפעם נחשבו בלתי ניתנים למדידה כגון חינוך, בריאות, רווחה ומחקר. בעיות מדידה מופיעות ברמת המיקרו – למשל מדידת התפוקה של בית ספר או בית חולים לצורך בקרה תפעולית; וברמת המקרו – למשל מדידת התפוקה של תחום החינוך או הבריאות בישראל לצורך מדידת התוצר המקומי של המדינה. כבר הושגה התקדמות מסוימת, אך הדרך עוד ארוכה ויש מקום להפריה הדדית בין תחומי המדידה השונים.
מטרת קבוצת המחקר הייתה להתמודד עם בעיות מדידה מורכבות מתוך גישה בין-תחומית. הקבוצה כללה משתתפים מן האקדמיה ומחוצה לה מתחומי החינוך, הרפואה והמינהל הרפואי, בריאות הנפש, הכלכלה, הסטטיסטיקה והייעוץ ארגוני. המטרה הייתה לעסוק במגוון רחב של נושאים וכך להיחשף לבעיות ולגישות פתרון חדשות הנהוגות בתחומים השונים.