אתגרים בהוראת המקרא בחינוך הממלכתי

שנות פעילות: 2011 - 2018

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

יאירה אמית, בתיה ברלב, אלי גוטליב, צפריר גולדברג, ענת גסול-רביד, יונינה דור, גייל דורף, רותי דנינו, אביה זמרן, אורן יהי שלום, איריס יניב, רוני מגידוב, דני מרום, תמי עזר, רותי פישר-בח, נויה שגיב, תמר שילה

בשיתוף המרכז לחינוך יהודי באוניברסיטת חיפה

 
על אף חשיבותה הרבה של הוראת המקרא בגיבוש הזהות היהודית של צעירים לא אורתודוקסים במדינת ישראל, מחקרים שנעשו בנושא מלמדים כי תחום הוראת המקרא בחינוך הממלכתי, ובעיקר בחינוך הממלכתי העל-יסודי, שרוי במשבר עמוק, הבא לידי ביטוי ביחסם של התלמידים ללימוד התנ"ך ובחוסר הידע וחוסר ההתמצאות שלהם בו. המשבר בא לידי ביטוי בהפחתת מספר השעות המוקצות להוראת התנ"ך, בירידה במספר הסטודנטים למקרא באוניברסיטאות ובמספר הסטודנטים המכשירים עצמם להוראת המקצוע, ובירידה כללית במעמדו של המקרא בציבור בישראל. קבוצת המחקר ביקשה להציע דרכים מעשיות להתמודדות עם האתגרים בהוראת המקרא בחינוך הממלכתי העל-יסודי: לגבש המלצות להוראת התנ"ך בבתי הספר הממלכתיים, לפתח תוכנית מחקר על הפדגוגיה של הוראת התנ"ך בישראל, ולספק נתונים שוטפים כדי לתמוך בהמלצות או לחלופין לשנות אותן במהלך יישומן הלכה למעשה. 
משתתפי הקבוצה הם ממיטב החוקרים בתחום המקרא והוראתו בארץ ומורים בכירים לתנ"ך.