הגדולים – האישים הגדולים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל

שנות פעילות: 2010 - 2018

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

אריה אדרעי, עמנואל אטקס, אבישי בן חיים, גרשון בקון, איריס בראון, בנימין בראון, הראל גורדין, נועם גרין, גרשון גרינברג, תמיר גרנות; דורון דנינו, שמואל היילמן, יאיר הלוי, עידו הררי, צחי הרשקוביץ', שי ווזנר, שלמה טיקוצ'ינסקי, מעוז כהנא, נסים ליאון, אמיר משיח, דוד סורוצקין, יואל פינקלמן, אריאל פיקאר, שמחה פישביין, לוי יצחק קופר, לורנס קפלן, מנחם קרן, נפתלי רוטנברג, שאול שטמפפר, חיים שלם, יוסף שלמון, מארק שפירא, דפנה שרייבר

"הגדולים" הם גדולי התורה והחסידות, מנהיגיה הרוחניים של היהדות החרדית על כל זרועותיה – החסידים, הליטאים והספרדים – אשר עיצבו את פני החברה החרדית ואשר השפיעו ועודם משפיעים על תהליכים בתוכה.

בעשורים האחרונים התמקד מחקר היהדות החרדית בעיקר בתהליכים חברתיים רחבים, בעוד שמעט מאוד נכתב על גדולי התורה ועל חלקם בעיצוב דרכה וזהותה של החברה החרדית. קבוצת המחקר ‒ המורכבת מחוקרים מדיסציפלינות שונות מהארץ ומחו"ל: היסטוריונים, סוציולוגים, פסיכולוגים ואנשי מחשבת ישראל ‒ פעלה אפוא על מנת למלא חסר גדול. הקבוצה מבצעת מחקר אקדמי ביוגרפי רב-תחומי על המנהיגות הרוחנית בחברה החרדית במטרה להביא להבנה עמוקה יותר של שכבת מנהיגות זו, אשר לה מצייתים אלפי יהודים חרדים בישראל ומחוצה לה, ושל דרך התפתחותה של החברה החרדית.

פרות עבודתה של קבוצת המחקר נערכים בימים אלה לאסופת מאמרים שתציג את הפנתיאון של היהדות החרדית לחוקרים ולקהל המשכיל הרחב, ותשמש בידיהם של אנשי מעשה וקובעי מדיניות כמפתח להיכרות מדויקת יותר עם החברה הזו.