בתי תפילה ובתי קהילות בישראל

שנות פעילות: 2009

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

דרור אורטס-שפיגל, נעמה אזולאי, תִרזה אליאש, ארי אקרמן, עדי בצלאל, גבריאל ברחיים, שלמה גוזמן-כרמלי, ראובן גפני, רונית גרוסמן, רעות הוכמן, חגית הכהן-וולף, תמר הס, ליפז ויניצקי, רחל ורצברגר, מוטי זעירא, רימונה כהן, אסיקה מרקס, רינה נאמן, ברוריה סמט, ורד סקל, רחל פריד דה וריס, חנה פתיה, רויטל קורנגוט, ניחם רוס, אורי רשף, עופר שבת בית-הלחמי, איילה שוורץ

בשנים האחרונות הולכות ומתגבשות ברחבי הארץ עשרות קבוצות המקיימות באופן סדיר מעמדי תפילה וטקסים – בשבתות, בחגים ובאירועים שונים במעגל השנה ובמעגל החיים. פעילויות אלה אינן שייכות לבתי כנסת ממוסדים, ורבים מן המשתתפים בהן אינם רואים עצמם שייכים לקהילות "דתיות". 

על רקע זה הקמנו קבוצת מחקר המורכבת מחוקרים וחוקרות מדיסציפלינות שונות במטרה להתחקות על התופעה, תכונותיה ומשמעויותיה, ולעמוד על הצרכים התרבותיים והחברתיים שמסגרות אלו עונות עליהם. הקבוצה בחנה את השפעות התופעה על מרקם הזהות היהודית והישראלית, וכן ביררה מהיכן וכיצד צומחת המנהיגות של מסגרות אלו ולאן מועדות פניה; מה אופיין של היצירה הליטורגית ושל היצירה המוזיקלית בקהילות; מה מקומם של עיון ולימוד במסגרות אלה; מהם יחסי הקהילות בינן לבין עצמן ומה השפעתן כלפי חוץ.