קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

מדעי הרוח והיהדות ותיאוריות של המשפט: מבט בין-תחומי
מסוציולוגיה של חשד לסוציולוגיה של משמעות – על חיים משותפים בתוך גבולות המחשבה הליברלית ומעבר לה
מעבדת מחקר: סובייקטיביות פוליטית פמיניסטית בימינו
מתמטיקה, מיסטיקה וחילון
התוכנית לפיתוח מודלים של משילות משולבת ברשויות מקומיות
חיי המוסר של החפץ
תיאוריה פוליטית ולימודי מדע, טכנולוגיה וחברה (STS)
אופק לתקשורת הערבית: פרויקט ון ליר אעלאם לתקשורת
תנועות דתיות חדשות בישראל – מרכז מיד"ע
כתיבה מחדש: יהודי אתיופיה כותבים את סיפורם
ועדת היגוי ליצירת מסמך מדיניות לשמירה ולהצגה של עתיקות ירושלים
קידום ערכים דמוקרטיים וליברליים בקרב בני נוער בירושלים: פרויקט משותף עם המוזיאון לאמנות האסלאם ומדרשת אדם לדמוקרטיה ולשלום
יצירת תוכנית לימוד אלטרנטיבית ללימודי השפה הערבית בבתי ספר יהודיים
מַכְּתוּבּ: חוג המתרגמים ערבית–עברית
פרספקטיבות מזרחיות, פרספקטיבות יהודיות
מסע והגירה בספרות הערבית המודרנית - זהות ומקום בספרות ובקולנוע הערביים המודרניים
תכנון ובנייה במזרח ירושלים
קשרי המחקר בין ישראל לגרמניה בתחום מדעי הרוח (1970—2000): היבטים של ידע ובילטרליות
מגמות בחקר האקדמיה בישראל: דיון רב-תחומי
תכנון כולל של מערכת החינוך בישראל: האם יש בו צורך ואם כן האם זה אפשרי, וכיצד לבצעו על מנת שישיג את מטרותיו
העדפה מתקנת על בסיס חברתי-כלכלי בתקצוב מערכת החינוך
העדה הדרוזית: שייכות, זהות ואתגרים לעתיד
טכנולוגיות גנומיות מתקדמות בהיריון
פורום דוסטרובסקי לחינוך למוסיקה ולמחול
דת, כלכלה וחילון

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

קריאות בנוף הישראלי
סדנאות בינלאומיות בהשתתפות עיתונאים תורכיים וישראליים - חלק ב
יחסי הממסד הרבני וארגוני נשים: תכנון מדיניות ואסטרטגיה
אסטרטגיה לקידום מעמד האזרחים הערבים בישראל
ירושלים שלי, שלך ושלנו: השתלמות בנושא הפסיפס האנושי בירושלים
בחינות בגרות בישראל
צירי מחקר מרכזיים בהיסטוריה המודרנית של תורכיה
שאלות של צדק
היסטוריה של המושגים
הפיוט כצוהר תרבותי
הקבוצה המשפטית
המורה – מעמד, פרופסיה והכשרה
אורבניות ים תיכונית
משבר הלגיטימציה בדמוקרטיה ופוליטיקה של זהות בישראל
פסיכואנליזה וקבלה
ההלכה כהתרחשות – מגמות חדשות בחקר הפילוסופיה של ההלכה
הטמעת חשיבה מגדרית
חסרי בית בישראל: היבטים אמפיריים ומוסדיים
רוחניות בחינוך
בני נוער ערבים בישראל בצומת תרבויות: סוגיות חינוכיות, דילמות ערכיות והבניה חברתית
פיתוח חשיבה אסטרטגית ועיצוב מדיניות בקרב בכירי משרד החינוך 
תוכנית מנהלים: זהות יהודית מגוונת במערכת חינוכית משותפת
הבניית זהות קולקטיבית
מנגנוני שליטה והדרה של אליטות בעולם הערבי
חילון והדתה
שיח בין עולמות
מוטיבציה בקרב מורים ערבים
עבודות שקופות
המוות והפילוסופיה של ההלכה
קידום שינוי חברתי באמצעות חקיקה

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2