קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

מעבדת מחקר: סובייקטיביות פוליטית פמיניסטית בימינו
מתמטיקה, מיסטיקה וחילון
התוכנית לפיתוח מודלים של משילות משולבת ברשויות מקומיות
חיי המוסר של החפץ
תיאוריה פוליטית ולימודי מדע, טכנולוגיה וחברה (STS)
אופק לתקשורת הערבית: פרויקט ון ליר אעלאם לתקשורת
עתיד הצדק: היבטים בין-תחומיים של צדק בהקשר של סכסוכים עכשוויים
תנועות דתיות חדשות בישראל – מרכז מיד"ע
כתיבה מחדש: יהודי אתיופיה כותבים את סיפורם
ועדת היגוי ליצירת מסמך מדיניות לשמירה ולהצגה של עתיקות ירושלים
קידום ערכים דמוקרטיים וליברליים בקרב בני נוער בירושלים: פרויקט משותף עם המוזיאון לאמנות האסלאם ומדרשת אדם לדמוקרטיה ולשלום
יצירת תוכנית לימוד אלטרנטיבית ללימודי השפה הערבית בבתי ספר יהודיים
מַכְּתוּבּ: חוג המתרגמים ערבית–עברית
פרספקטיבות מזרחיות, פרספקטיבות יהודיות
מסע והגירה בספרות הערבית המודרנית - זהות ומקום בספרות ובקולנוע הערביים המודרניים
תכנון ובנייה במזרח ירושלים
קשרי המחקר בין ישראל לגרמניה בתחום מדעי הרוח (1970—2000): היבטים של ידע ובילטרליות
מגמות בחקר האקדמיה בישראל: דיון רב-תחומי
תכנון כולל של מערכת החינוך בישראל: האם יש בו צורך ואם כן האם זה אפשרי, וכיצד לבצעו על מנת שישיג את מטרותיו
העדפה מתקנת על בסיס חברתי-כלכלי בתקצוב מערכת החינוך
העדה הדרוזית: שייכות, זהות ואתגרים לעתיד
טכנולוגיות גנומיות מתקדמות בהיריון
אזרחות על תנאי? יוזמות חקיקה הפוגעות בזכויות האזרח בישראל
פורום דוסטרובסקי לחינוך למוסיקה ולמחול
דת, כלכלה וחילון

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

תוכנית מנהלים: זהות יהודית מגוונת במערכת חינוכית משותפת
הבניית זהות קולקטיבית
פסיכואנליזה וקבלה
בני נוער ערבים בישראל בצומת תרבויות: סוגיות חינוכיות, דילמות ערכיות והבניה חברתית
דת, מדינה ומגדר
חילון והדתה
רוחניות בחינוך
מוטיבציה בקרב מורים ערבים
סדנאות בינלאומיות בהשתתפות עיתונאים תורכיים וישראליים
המוות והפילוסופיה של ההלכה
צדק צדק תרדוף: צדק חברתי בישראל – חזון ומימוש
אתגרים בהוראת המקרא בחינוך הממלכתי
נופים ומנופים: טבע, סביבה וזהות לאומית בספרות הפלסטינית והישראלית
השתלמות מורים: יהדות ודמוקרטיה
גזע בעידן הגנום
בניית מנגנון ניהול לאזורים כלכליים ימיים בלעדיים במזרח הים התיכון: בניית אמון בר קיימא
סדנת הקיץ לחוקרים צעירים בתרבות וזהות יהודית
פליטים בישראל
לקראת מחשבה פוליטית מקומית
מדידה והערכה בשירות הלמידה
יועצים חרדיים
אסטרטגיה לקידום מעמד האזרחים הערבים בישראל
הציונות והאימפריות
זהויות יהודיות, פוליטיקה וחברה בישראל
היסטוריה של המושגים
ארוס אינטלקטואלי
צירי מחקר מרכזיים בהיסטוריה המודרנית של תורכיה
הזהות הלאומית בזמננו: היבטים חברתיים, תרבותיים ופוליטיים
הקבוצה המשפטית
גילנות בחברה הישראלית

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2