קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

מדעי הרוח והיהדות ותיאוריות של המשפט: מבט בין-תחומי
מסוציולוגיה של חשד לסוציולוגיה של משמעות – על חיים משותפים בתוך גבולות המחשבה הליברלית ומעבר לה
מעבדת מחקר: סובייקטיביות פוליטית פמיניסטית בימינו
מתמטיקה, מיסטיקה וחילון
התוכנית לפיתוח מודלים של משילות משולבת ברשויות מקומיות
חיי המוסר של החפץ
תיאוריה פוליטית ולימודי מדע, טכנולוגיה וחברה (STS)
אופק לתקשורת הערבית: פרויקט ון ליר אעלאם לתקשורת
עתיד הצדק: היבטים בין-תחומיים של צדק בהקשר של סכסוכים עכשוויים
תנועות דתיות חדשות בישראל – מרכז מיד"ע
כתיבה מחדש: יהודי אתיופיה כותבים את סיפורם
ועדת היגוי ליצירת מסמך מדיניות לשמירה ולהצגה של עתיקות ירושלים
קידום ערכים דמוקרטיים וליברליים בקרב בני נוער בירושלים: פרויקט משותף עם המוזיאון לאמנות האסלאם ומדרשת אדם לדמוקרטיה ולשלום
יצירת תוכנית לימוד אלטרנטיבית ללימודי השפה הערבית בבתי ספר יהודיים
מַכְּתוּבּ: חוג המתרגמים ערבית–עברית
פרספקטיבות מזרחיות, פרספקטיבות יהודיות
מסע והגירה בספרות הערבית המודרנית - זהות ומקום בספרות ובקולנוע הערביים המודרניים
תכנון ובנייה במזרח ירושלים
קשרי המחקר בין ישראל לגרמניה בתחום מדעי הרוח (1970—2000): היבטים של ידע ובילטרליות
מגמות בחקר האקדמיה בישראל: דיון רב-תחומי
תכנון כולל של מערכת החינוך בישראל: האם יש בו צורך ואם כן האם זה אפשרי, וכיצד לבצעו על מנת שישיג את מטרותיו
העדפה מתקנת על בסיס חברתי-כלכלי בתקצוב מערכת החינוך
העדה הדרוזית: שייכות, זהות ואתגרים לעתיד
טכנולוגיות גנומיות מתקדמות בהיריון
פורום דוסטרובסקי לחינוך למוסיקה ולמחול

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

החברה החרדית-לאומית ותפיסת המודרנה ופוסט-מודרנה בחברה המערבית
רוחניות בחינוך
מדיניות ציבורית ורב תרבותיות
פיתוח חשיבה אסטרטגית ועיצוב מדיניות בקרב בכירי משרד החינוך 
תפיסות של אלוהים ושל זמן בעידן פוסט-הומניסטי
החינוך היהודי בגיל הרך
שיח בין עולמות
יחד לומדים על השואה
מנגנוני שליטה והדרה של אליטות בעולם הערבי
סמינר מחקרי-מתודולוגי
קידום שינוי חברתי באמצעות חקיקה
העברת זיכרון ובדיון
סובייקטיביות בפילוסופיה ובתיאולוגיה נוצרית
בניית מנגנון ניהול לאזורים כלכליים ימיים בלעדיים במזרח הים התיכון: בניית אמון בר קיימא
העברית כשפת תרבות
מדידה והערכה בשירות הלמידה
בתי תפילה ובתי קהילות בישראל
חינוך אזרחי בישראל
מפגשים בין האנתרופולוגיה להיסטוריה במחקר המרחב הישראלי-פלסטיני
תנועת המוסר היהודית: תיאוריה, פרקטיקה והקשרים עכשוויים
יהודי המזרח, שאלת האוריינטליזם ותודעה מודרנית
חוקרים ערבים צעירים
סדנת מחקר: פוסט-כמאליזם
ניהליזם וגבולות הביקורת
חשיבה חוצת דיסציפלינות
קבוצת הדיון המושגית
השתלמות מורים: קבוצת חשיבה ומחקר
פוסט-קומוניזם והמחשבה הפוליטית והדתית באגן המזרחי של הים התיכון
היררכיה בחינוך
גבולות מצטלבים

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2