קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

מדעי הרוח והיהדות ותיאוריות של המשפט: מבט בין-תחומי
מסוציולוגיה של חשד לסוציולוגיה של משמעות – על חיים משותפים בתוך גבולות המחשבה הליברלית ומעבר לה
מעבדת מחקר: סובייקטיביות פוליטית פמיניסטית בימינו
מתמטיקה, מיסטיקה וחילון
התוכנית לפיתוח מודלים של משילות משולבת ברשויות מקומיות
חיי המוסר של החפץ
תיאוריה פוליטית ולימודי מדע, טכנולוגיה וחברה (STS)
אופק לתקשורת הערבית: פרויקט ון ליר אעלאם לתקשורת
עתיד הצדק: היבטים בין-תחומיים של צדק בהקשר של סכסוכים עכשוויים
תנועות דתיות חדשות בישראל – מרכז מיד"ע
כתיבה מחדש: יהודי אתיופיה כותבים את סיפורם
ועדת היגוי ליצירת מסמך מדיניות לשמירה ולהצגה של עתיקות ירושלים
קידום ערכים דמוקרטיים וליברליים בקרב בני נוער בירושלים: פרויקט משותף עם המוזיאון לאמנות האסלאם ומדרשת אדם לדמוקרטיה ולשלום
יצירת תוכנית לימוד אלטרנטיבית ללימודי השפה הערבית בבתי ספר יהודיים
מַכְּתוּבּ: חוג המתרגמים ערבית–עברית
פרספקטיבות מזרחיות, פרספקטיבות יהודיות
מסע והגירה בספרות הערבית המודרנית - זהות ומקום בספרות ובקולנוע הערביים המודרניים
תכנון ובנייה במזרח ירושלים
קשרי המחקר בין ישראל לגרמניה בתחום מדעי הרוח (1970—2000): היבטים של ידע ובילטרליות
מגמות בחקר האקדמיה בישראל: דיון רב-תחומי
תכנון כולל של מערכת החינוך בישראל: האם יש בו צורך ואם כן האם זה אפשרי, וכיצד לבצעו על מנת שישיג את מטרותיו
העדפה מתקנת על בסיס חברתי-כלכלי בתקצוב מערכת החינוך
העדה הדרוזית: שייכות, זהות ואתגרים לעתיד
טכנולוגיות גנומיות מתקדמות בהיריון
פורום דוסטרובסקי לחינוך למוסיקה ולמחול

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

ליברליזם ונאורות במחשבה הערבית לאחר שנת 1967
בני נוער ערבים בישראל בצומת תרבויות: סוגיות חינוכיות, דילמות ערכיות והבניה חברתית
תוכנית מנהלים: זהות יהודית מגוונת במערכת חינוכית משותפת
משפט ומודרניות: ידע ומחשבה בין מזרח למערב
הבניית זהות קולקטיבית
מחשבה פוליטית יהודית
קידום שינוי חברתי באמצעות חקיקה
חילון והדתה
מדעי הרוח ומדע: מוח ותודעה
מוטיבציה בקרב מורים ערבים
מזרח תיכון משתנה: נקודות המבט של תורכיה וישראל
מוסר, גוף, חברה
המוות והפילוסופיה של ההלכה
אתגרים בהוראת המקרא בחינוך הממלכתי
גזע בעידן הגנום
פורום סביבה וקיימות אזורית
סדנת הקיץ לחוקרים צעירים בתרבות וזהות יהודית
השתלמות מורים: יהדות ודמוקרטיה
אזרחות על תנאי? יוזמות חקיקה הפוגעות בזכויות האזרח בישראל
יועצים חרדיים
הציונות והאימפריות
משפט, חברה ותרבות יהודית
לקראת מחשבה פוליטית מקומית
החלוקה וחלופותיה
פרויקט הים השחור: פונטוס כמרחב גישור
לימודי (ביקורת) המוגבלות
זהויות יהודיות, פוליטיקה וחברה בישראל
ארוס אינטלקטואלי
הממשל הצבאי: כלכלה, ידע וזיכרון
הגירה ותיאולוגיה במפגש בין מסורת, מודרנה ופוסט-מודרנה

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2