קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

מסוציולוגיה של חשד לסוציולוגיה של משמעות – על חיים משותפים בתוך גבולות המחשבה הליברלית ומעבר לה
מעבדת מחקר: סובייקטיביות פוליטית פמיניסטית בימינו
מתמטיקה, מיסטיקה וחילון
התוכנית לפיתוח מודלים של משילות משולבת ברשויות מקומיות
חיי המוסר של החפץ
תיאוריה פוליטית ולימודי מדע, טכנולוגיה וחברה (STS)
אופק לתקשורת הערבית: פרויקט ון ליר אעלאם לתקשורת
עתיד הצדק: היבטים בין-תחומיים של צדק בהקשר של סכסוכים עכשוויים
תנועות דתיות חדשות בישראל – מרכז מיד"ע
כתיבה מחדש: יהודי אתיופיה כותבים את סיפורם
ועדת היגוי ליצירת מסמך מדיניות לשמירה ולהצגה של עתיקות ירושלים
קידום ערכים דמוקרטיים וליברליים בקרב בני נוער בירושלים: פרויקט משותף עם המוזיאון לאמנות האסלאם ומדרשת אדם לדמוקרטיה ולשלום
יצירת תוכנית לימוד אלטרנטיבית ללימודי השפה הערבית בבתי ספר יהודיים
מַכְּתוּבּ: חוג המתרגמים ערבית–עברית
פרספקטיבות מזרחיות, פרספקטיבות יהודיות
מסע והגירה בספרות הערבית המודרנית - זהות ומקום בספרות ובקולנוע הערביים המודרניים
תכנון ובנייה במזרח ירושלים
קשרי המחקר בין ישראל לגרמניה בתחום מדעי הרוח (1970—2000): היבטים של ידע ובילטרליות
מגמות בחקר האקדמיה בישראל: דיון רב-תחומי
תכנון כולל של מערכת החינוך בישראל: האם יש בו צורך ואם כן האם זה אפשרי, וכיצד לבצעו על מנת שישיג את מטרותיו
העדפה מתקנת על בסיס חברתי-כלכלי בתקצוב מערכת החינוך
העדה הדרוזית: שייכות, זהות ואתגרים לעתיד
טכנולוגיות גנומיות מתקדמות בהיריון
אזרחות על תנאי? יוזמות חקיקה הפוגעות בזכויות האזרח בישראל
פורום דוסטרובסקי לחינוך למוסיקה ולמחול

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

הקבוצה המשפטית
המשפט העברי והישראלי כהזמנה לשיח פילוסופי וחברתי
אורבניות ים תיכונית
סדנה לכתיבת הגות יהודית
דמוקרטיה וניאו-ליברליזם בעקבות המשבר הכלכלי
תורת הידיעה
הטמעת חשיבה מגדרית
הפורום הירושלמי לארגוני התחדשות יהודית
זהות ומעמד
פיתוח חשיבה אסטרטגית ועיצוב מדיניות בקרב בכירי משרד החינוך 
אוטונומיה חינוכית וזכויות קולקטיביות, הפרטה ובחירה ולימודי ליבה בראי החקיקה החינוכית
השתלמות מורים במחקר: חינוך מורים חושבים
הערבית בישראל: שפה, כוח, שיח
זמן קוסמולוגי וזמן תודעתי
שיח בין עולמות
היהדות הקונסרבטיבית: הלכה, תרבות וסוציולוגיה
מנגנוני שליטה והדרה של אליטות בעולם הערבי
חינוך והחברה האזרחית
מחשבה פוליטית יהודית
קידום שינוי חברתי באמצעות חקיקה
החברה החרדית-לאומית ותפיסת המודרנה ופוסט-מודרנה בחברה המערבית
העברת זיכרון ובדיון
מדיניות ציבורית ורב תרבותיות
תפיסות של אלוהים ושל זמן בעידן פוסט-הומניסטי
חינוך אזרחי בישראל
החינוך היהודי בגיל הרך
יחד לומדים על השואה
מזרח תיכון משתנה: נקודות המבט של תורכיה וישראל
סדנת מחקר: פוסט-כמאליזם
סמינר מחקרי-מתודולוגי

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2