קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

מדעי הרוח והיהדות ותיאוריות של המשפט: מבט בין-תחומי
מסוציולוגיה של חשד לסוציולוגיה של משמעות – על חיים משותפים בתוך גבולות המחשבה הליברלית ומעבר לה
מעבדת מחקר: סובייקטיביות פוליטית פמיניסטית בימינו
מתמטיקה, מיסטיקה וחילון
התוכנית לפיתוח מודלים של משילות משולבת ברשויות מקומיות
חיי המוסר של החפץ
תיאוריה פוליטית ולימודי מדע, טכנולוגיה וחברה (STS)
אופק לתקשורת הערבית: פרויקט ון ליר אעלאם לתקשורת
עתיד הצדק: היבטים בין-תחומיים של צדק בהקשר של סכסוכים עכשוויים
תנועות דתיות חדשות בישראל – מרכז מיד"ע
כתיבה מחדש: יהודי אתיופיה כותבים את סיפורם
ועדת היגוי ליצירת מסמך מדיניות לשמירה ולהצגה של עתיקות ירושלים
קידום ערכים דמוקרטיים וליברליים בקרב בני נוער בירושלים: פרויקט משותף עם המוזיאון לאמנות האסלאם ומדרשת אדם לדמוקרטיה ולשלום
יצירת תוכנית לימוד אלטרנטיבית ללימודי השפה הערבית בבתי ספר יהודיים
מַכְּתוּבּ: חוג המתרגמים ערבית–עברית
פרספקטיבות מזרחיות, פרספקטיבות יהודיות
מסע והגירה בספרות הערבית המודרנית - זהות ומקום בספרות ובקולנוע הערביים המודרניים
תכנון ובנייה במזרח ירושלים
קשרי המחקר בין ישראל לגרמניה בתחום מדעי הרוח (1970—2000): היבטים של ידע ובילטרליות
מגמות בחקר האקדמיה בישראל: דיון רב-תחומי
תכנון כולל של מערכת החינוך בישראל: האם יש בו צורך ואם כן האם זה אפשרי, וכיצד לבצעו על מנת שישיג את מטרותיו
העדפה מתקנת על בסיס חברתי-כלכלי בתקצוב מערכת החינוך
העדה הדרוזית: שייכות, זהות ואתגרים לעתיד
טכנולוגיות גנומיות מתקדמות בהיריון
פורום דוסטרובסקי לחינוך למוסיקה ולמחול

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

דמוקרטיה וניאו-ליברליזם בעקבות המשבר הכלכלי
גבולות מצטלבים
מפגשים בין האנתרופולוגיה להיסטוריה במחקר המרחב הישראלי-פלסטיני
תנועת המוסר היהודית: תיאוריה, פרקטיקה והקשרים עכשוויים
חוקרים ערבים צעירים
רשויות מקומיות ומשרד החינוך – בין אמון לרגולציה
ניהליזם וגבולות הביקורת
חשיבה חוצת דיסציפלינות
השתלמות מורים: קבוצת חשיבה ומחקר
הערבית בישראל: שפה, כוח, שיח
היהדות הרפורמית: סוציולוגיה, חינוך ותיאולוגיה
היררכיה בחינוך
משפט ומודרניות: ידע ומחשבה בין מזרח למערב
ליברליזם ונאורות במחשבה הערבית לאחר שנת 1967
אולטרה-אורתודוקסיה
מחשבה פוליטית יהודית
קידום שינוי חברתי באמצעות חקיקה
מדעי הרוח ומדע: מוח ותודעה
הישיבה הליטאית וזיקותיה למרחב הציבורי בישראל
מוסר, גוף, חברה
קריאות בנוף הישראלי
יחסי הממסד הרבני וארגוני נשים: תכנון מדיניות ואסטרטגיה
ירושלים שלי, שלך ושלנו: השתלמות בנושא הפסיפס האנושי בירושלים
מזרח תיכון משתנה: נקודות המבט של תורכיה וישראל
שאלות של צדק
בחינות בגרות בישראל
אזרחות על תנאי? יוזמות חקיקה הפוגעות בזכויות האזרח בישראל
פורום סביבה וקיימות אזורית
המורה – מעמד, פרופסיה והכשרה
משפט, חברה ותרבות יהודית

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2