קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

מדעי הרוח והיהדות ותיאוריות של המשפט: מבט בין-תחומי
מסוציולוגיה של חשד לסוציולוגיה של משמעות – על חיים משותפים בתוך גבולות המחשבה הליברלית ומעבר לה
מעבדת מחקר: סובייקטיביות פוליטית פמיניסטית בימינו
מתמטיקה, מיסטיקה וחילון
התוכנית לפיתוח מודלים של משילות משולבת ברשויות מקומיות
חיי המוסר של החפץ
תיאוריה פוליטית ולימודי מדע, טכנולוגיה וחברה (STS)
אופק לתקשורת הערבית: פרויקט ון ליר אעלאם לתקשורת
עתיד הצדק: היבטים בין-תחומיים של צדק בהקשר של סכסוכים עכשוויים
תנועות דתיות חדשות בישראל – מרכז מיד"ע
כתיבה מחדש: יהודי אתיופיה כותבים את סיפורם
ועדת היגוי ליצירת מסמך מדיניות לשמירה ולהצגה של עתיקות ירושלים
קידום ערכים דמוקרטיים וליברליים בקרב בני נוער בירושלים: פרויקט משותף עם המוזיאון לאמנות האסלאם ומדרשת אדם לדמוקרטיה ולשלום
יצירת תוכנית לימוד אלטרנטיבית ללימודי השפה הערבית בבתי ספר יהודיים
מַכְּתוּבּ: חוג המתרגמים ערבית–עברית
פרספקטיבות מזרחיות, פרספקטיבות יהודיות
מסע והגירה בספרות הערבית המודרנית - זהות ומקום בספרות ובקולנוע הערביים המודרניים
תכנון ובנייה במזרח ירושלים
קשרי המחקר בין ישראל לגרמניה בתחום מדעי הרוח (1970—2000): היבטים של ידע ובילטרליות
מגמות בחקר האקדמיה בישראל: דיון רב-תחומי
תכנון כולל של מערכת החינוך בישראל: האם יש בו צורך ואם כן האם זה אפשרי, וכיצד לבצעו על מנת שישיג את מטרותיו
העדפה מתקנת על בסיס חברתי-כלכלי בתקצוב מערכת החינוך
העדה הדרוזית: שייכות, זהות ואתגרים לעתיד
טכנולוגיות גנומיות מתקדמות בהיריון
אזרחות על תנאי? יוזמות חקיקה הפוגעות בזכויות האזרח בישראל

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

השתלמות מורים: חינוך חברתי בלמידה פעילה למחנכים בבית הספר במזרח ירושלים
מדידה והערכה בשירות הלמידה
אסטרטגיה לקידום מעמד האזרחים הערבים בישראל
פילוסופיה ומדעי היהדות
תפיסות חדשות של מגדר, אהבה והמשפחה היהודית
היסטוריה של המושגים
צירי מחקר מרכזיים בהיסטוריה המודרנית של תורכיה
זמן יהודי – מעגלי הזמן והחיים
מידע, ידע, דעה ודעת: מעמד הדעת וארגון הידע
אורבניות ים תיכונית
המשפט העברי והישראלי כהזמנה לשיח פילוסופי וחברתי
סדנה לכתיבת הגות יהודית
הקבוצה המשפטית
הפורום הירושלמי לארגוני התחדשות יהודית
זהות ומעמד
דמוקרטיה וניאו-ליברליזם בעקבות המשבר הכלכלי
הטמעת חשיבה מגדרית
תורת הידיעה
השתלמות מורים במחקר: חינוך מורים חושבים
הערבית בישראל: שפה, כוח, שיח
פיתוח חשיבה אסטרטגית ועיצוב מדיניות בקרב בכירי משרד החינוך 
זמן קוסמולוגי וזמן תודעתי
אוטונומיה חינוכית וזכויות קולקטיביות, הפרטה ובחירה ולימודי ליבה בראי החקיקה החינוכית
שיח בין עולמות
מנגנוני שליטה והדרה של אליטות בעולם הערבי
היהדות הקונסרבטיבית: הלכה, תרבות וסוציולוגיה
חינוך והחברה האזרחית
העברת זיכרון ובדיון
החברה החרדית-לאומית ותפיסת המודרנה ופוסט-מודרנה בחברה המערבית
מדיניות ציבורית ורב תרבותיות

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2