קבוצות מחקר

קבוצות מחקר לא פעילות

משטרה ושיטור
גילנות בחברה הישראלית
דת ומעמד
מעורבותם של ארגוני המגזר השלישי במערכת החינוך
הרומן כמסגרת חדשה לחשיבה על המזרח התיכון בעידן המודרני
מטה נוער לשינוי חברתי (מנו"ע)
יצירתן של סופרות ערביות צעירות
ממשל ומשילות בעם היהודי
המדינה בראי החינוך
קפיטליזם ומגדר – צוות מחקר
מבט פמיניסטי על ירושלים בזיקה להחלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם
מוטיבים של קונפליקט בדמוקרטיות מזרח-תיכוניות: מבט השוואתי מטורקיה ומישראל
הגדולים – האישים הגדולים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל
מרחב הביטחון
המזרח כותב את עצמו
סדנת מחקר: המחשבה הערבית והביקורת התרבותית החדשה – שנות השמונים ואחריהן
היבטים פוליטיים בתרבות העידן החדש
סמינר תיאוריה של המשפט ומדעי היהדות
יהודים צבע גזע
מכנה משותף
ידע אנתרופולוגי
חטיבות הביניים בישראל
פני האל
מחקר על דיאספורות
חברות נוצריות עכשוויות בארץ הקודש
זהות והזדהות יהודית בת זמננו: הגדרות, מדדים אמפיריים והשוואות בינלאומיות
עבודות שקופות
רגולציה וחינוך
השלטון המקומי הערבי בישראל
מדידת הבלתי מדיד

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2