קבוצות מחקר

קבוצות מחקר לא פעילות

יהודי המזרח, שאלת האוריינטליזם ותודעה מודרנית
סובייקטיביות בפילוסופיה ובתיאולוגיה נוצרית
קבוצת הדיון המושגית
העברית כשפת תרבות
פוסט-קומוניזם והמחשבה הפוליטית והדתית באגן המזרחי של הים התיכון
בתי תפילה ובתי קהילות בישראל
פרויקט הים השחור: פונטוס כמרחב גישור
מפגשים בין האנתרופולוגיה להיסטוריה במחקר המרחב הישראלי-פלסטיני
גבולות מצטלבים
תנועת המוסר היהודית: תיאוריה, פרקטיקה והקשרים עכשוויים
חוקרים ערבים צעירים
ניהליזם וגבולות הביקורת
רשויות מקומיות ומשרד החינוך – בין אמון לרגולציה
חשיבה חוצת דיסציפלינות
השתלמות מורים: קבוצת חשיבה ומחקר
הממשל הצבאי: כלכלה, ידע וזיכרון
היררכיה בחינוך
משפט ומודרניות: ידע ומחשבה בין מזרח למערב
היהדות הרפורמית: סוציולוגיה, חינוך ותיאולוגיה
ליברליזם ונאורות במחשבה הערבית לאחר שנת 1967
קידום שינוי חברתי באמצעות חקיקה
הישיבה הליטאית וזיקותיה למרחב הציבורי בישראל
מדעי הרוח ומדע: מוח ותודעה
אולטרה-אורתודוקסיה
גלגוליהם של רעיונות מיתיים באסלאם השיעי
קריאות בנוף הישראלי
מוסר, גוף, חברה
יחסי הממסד הרבני וארגוני נשים: תכנון מדיניות ואסטרטגיה
ירושלים שלי, שלך ושלנו: השתלמות בנושא הפסיפס האנושי בירושלים
פורום סביבה וקיימות אזורית

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2